Servicii evaluare externă a proiectului LEADER pentru Moldova rurală

Servicii: evaluarea externă a proiectului LEADER pentru Moldova rurală

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova

Tipul contractului: Contract prestări servicii

Durata contractului: iunie 2022 – iulie 2023

Nivel de implicare: 60 zile

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20/05/2022, ora locală 18:00

Context: Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD e puteți afla mai multe pe www.solidarityfund.md.

Solidarity Fund PL în Moldova implementează în prezent proiectul LEADER pentru Moldova rurală - o  inițiativă comună a USAID și Polish aid de a contribui reciproc la îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea economică incluzivă în zonele rurale prin extinderea abordării EU LEADER / DLCC ca soluție - model pentru o dezvoltare locală eficientă în Republica Moldova.

În prezent, în cadrul proiectului se desfășoară Fondul de Dezvoltare Rurală EU-LEADER 2.0., care susține 26 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL) în implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală în cadrul a două măsuri: Activizare și Dezvoltare.

În 2021, 8 Grupuri de Acțiune Locală au fost create cu sprijinul Rețelei Naționale LEADER în Republica Moldova (RNL). Acestea, precum și alte 7 Grupuri de Acțiune Locală nou create urmează să fie susținute financiar în 2022 în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală Inception Fund.

La fel, în 2022, alte aprox. 6 GAL-uri vor fi asigurate cu soluții-model – cu potențial de multiplicare, menite să introducă inovație și procese de dezvoltare mai complexe în zonele rurale, prin intermediul GAL-urilor.

De asemenea, în cadrul proiectului sunt susținute activități de capacitare a RNL și a GAL-urilor din Moldova, în domeniul managementului de cunoștințe, precum și activități de consolidare instituțională a RNL.

În contextul implementării proiectului, Solidarity Fund PL în Moldova, Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.

Obiectivul achiziției îl constituie realizarea evaluării externe intermediare și finale a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de USAID Moldova și Polish aid.

Evaluarea externă este efectuată pentru: (1) a garanta responsabilitatea față de părțile interesate și partenerii locali, (2) a identifica într-un stadiu incipient potențiale probleme de implementare și (3) a valida relevanța, eficacitatea și eficiența proiectului.

Se așteaptă ca prestatorul să monitorizeze implementarea proiectului în conformitate cu Contractul de Grant și Planul de Implementare aprobat și să efectueze evaluarea intermediară și finală a proiectului.

Pentru atingerea obiectivului declarat, prestatorul va avea următoarele responsabilități:

 • Evaluarea proiectului în termeni de coordonare și management al acestuia;
 • Evaluarea progresului curent al proiectului în raport cu activitățile și obiectivele proiectului;
 • Evaluarea relevanței activităților proiectului (inclusiv cele ale partenerilor de implementare) în
 • raport cu obiectivele proiectului;
 • Determinarea măsurii în care echipa proiectului a putut identifica riscul și răspunde
 • corespunzător în momentul apariției acestuia;
 • Investigarea principalelor provocări întâmpinate în timpul implementării proiectului și analiza
 • a cum acestea ar fi putut fi depășite;
 • Identificarea și consemnarea lecțiilor învățate și elaborarea unor recomandări privind
 • activitățile specifice care trebuie desfășurate;

Livrabile în cadrul procesului de evaluare:

 • Plan de evaluare a proiectului care va include metodologia de evaluare;
 • Raport de evaluare intermediară;
 • Raport de evaluare finală.

Termenul estimativ de executare a comenzii: august 2022 pentru raportul de evaluare intermediară, iulie 2023 pentru raportul de evaluare finală.

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

 • Prezentarea setului complet de documente solicitate;
 • Depunerea dosarului în termenul stabilit;.

Aplicanți eligibili/calificări necesare: 

 • Diplomă de studii universitare de masterat în domeniul managementului/evaluării proiectelor, drept, economie, administrare publică sau alte domenii conexe/ relevante;
 • Experiență în domeniul evaluării proiectelor internaționale și realizării studiilor de impact;
 • Cunoștințe și experiență în utilizarea diferitelor instrumente de evaluare;
 • Experiență în managementul proiectelor, monitorizare și evaluare.

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 • Prezentarea setului complet de acte solicitate;
 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime (cel mai mare scor
 • posibil - 50);
 • Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil - 20);
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 30).

Oferta trebuie să conțină următoarele date:  

 1. Datele de contact. În cazul persoanelor juridice: companie, adresa sediului oficial, adresa de corespondență, adresa de e-mail, datele persoanelor de contact, numărul de telefon;
 2. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe) care va include prețul în MDL
 3. (valoarea netă – fără TVA și alte impozite) per zi lucrătoare).

La ofertă vor fi anexate următoarele documente:

 1. CV în format Europass în limba engleză;
 2. Abordarea metodologică privind evaluarea proiectului (până la 2 pagini) în limba engleză;
 3. Alte documente relevante.

Oferta trebuie trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu o notă /titlu ”Oferta pentru servicii de evaluare externă a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” ”.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.