Asistență pentru refugiați: InterSOS angajează Asistenți pe Monitorizare // Refugees assistance: InterSOS is hiring Protection Monitors // Помощь беженцам: InterSOS нанимает помощников по мониторингу

 • INTERSOS is looking for Protection Monitors for its activities in support of the Refugees fleeing Ukraine, and to help Moldovan Communities and Authorities to cope with the Refugee influx.
 • University Degree and/or experience in the field of Social Work.
 • Russian language skills are essential, English desirable.
 • Place of work Chisinau and other Moldovan Districts.
 • Contract duration till end of December 2022 (with possibility of extension, depending on funds availability).
 • Monthly net salary starting from 12,000 Lei, according to experience.
 • For application send your CV to recruitment.moldova@intersos.org or call +373 791 03 412

About INTERSOS

INTERSOS is an International Humanitarian organization based in Italy on the front-line of emergencies, bringing assistance to victims of armed conflicts, natural disasters and extreme exclusion with particular attention to the protection of the most vulnerable people.

INTERSOS is regularly registered in Moldova with its main office in Chisinau. Since March, INTERSOS started working at the Palanca and Tudora borders offering psychological support and primary health assistance to refugees in transit. INTERSOS is planning to extend psychological support to Refugees hosted both in the Refugee Accommodation Centers and in private housings.

 

------------------------------------------------

 

 • INTERSOS caută Asistenți pe Monitorizare pentru activitățile de sprijinire a persoanelor care fug din Ucraina și ajutarea comunităților și autorităților moldovenești să facă față fluxului de refugiați.
 • Diplomă universitară și/sau experiență în domeniul Asistenței Sociale.
 • Cunoașterea limbii ruse este esențială, cunoașterea limbii engleze este un avantaj.
 • Locul de muncă: Chișinău și alte raioane din Moldova.
 • Durata contractului: până la sfârșitul lunii decembrie 2022 (cu posibilitate de prelungire, în funcție de disponibilitatea fondurilor).
 • Salariu net lunar începând de la 12.000 lei, conform experientei.
 • Pentru aplicație trimiteți CV-ul la recruitment.moldova@intersos.org  sau sunați la +373 791 03 412

 

Despre INTERSOS

 

INTERSOS este o organizație umanitară internațională, cu sediul în Italia, care se află în prima linie a situațiilor de urgență, oferind asistență victimelor conflictelor armate și dezastrelor naturale și concentrându-se în special pe protecția celor mai vulnerabile persoane.

INTERSOS este oficial înregistrată în Republica Moldova, având sediul principal în Chișinău. Din martie, INTERSOS a început să lucreze la punctele de trecere de frontieră „Palanca” și „Tudora”, oferind suport psihologic și servicii de asistență medicală primară persoanelor care fug de război. INTERSOS intenționează să extindă serviciile de suport psihologic atât pentru refugiații găzduiți în centrele de plasament dedicate, cât și în familii.

 

------------------------------------------------

 

 • INTERSOS нанимает помощников по мониторингу, для работы по поддержке беженцев, покидающих Украину, и помощи молдавским сообществам и властям справиться с наплывом беженцев.
 • Высшее образование и/или опыт работы в сфере социальной работы
 • Знание русского языка обязательно, желательно английский                                                                  
 • Срок действия контракта до конца декабря 2022 г. (с возможностью продления в зависимости от наличия Донора).
 • Место работы Кишинев и другие районы Молдовы.
 • Ежемесячная заработная плата от 12 000 леев, в зависимости от опыта.
 • Для подачи заявки отправьте свое резюме на адрес recruitment.moldova@intersos.org или позвоните по телефону +373 791 03 412

 

Oб INTERSOS

 

INTERSOS — международная гуманитарная организация, базирующаяся в Италии, на передовой в чрезвычайных ситуациях, оказывающая помощь жертвам вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и крайнего отчуждения, уделяя особое внимание защите наиболее уязвимых людей.

INTERSOS имеет регулярную регистрацию в Молдове с главным офисом в Кишиневе. С марта INTERSOS начала работать на границах Паланка и Тудора, предлагая транзитным беженцам психологическую поддержку и первичную медицинскую помощь. ИНТЕРСОС планирует оказать психологическую поддержку беженцам, размещенным как в центрах размещения беженцев, так и в частных жилых домах.

Articol adaugat de: INTERSOS Onlus
Alte articole: