RCTV Memoria este în căutarea psiholog/psihoterapeutArticol adaugat de: Ludmila Popovici

Locul de muncă: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”, str. Ismail 44, or. Chișinău.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Asigurarea serviciilor optime de consiliere, psihodiagnostic si tratament pentru beneficiarii RCTV Memoria, incluși în programul de reabilitare.
 • Contribuirea la îmbunătăţirea stării generale de sănătate a clienţilor prin asistență continuă, monitorizarea stării lor psiho-emoţionale în scopul de a optimiza calitatea vieții, de a stimula autocunoașterea și dezvoltarea personală, a preveni anumite probleme emoționale, cognitive și de comportament. 

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI DE BAZĂ:

 1. Efectuează psihodiagnoza şi evaluarea proceselor psihice relevante şi a personalităţii; 
 2. Selectează şi/sau întocmeşte materialele de lucru şi de monitorizare a beneficiarilor;
 3. Oferă consiliere şi terapie suportivă beneficiarilor şi familiilor acestora;
 4. Promovează un mod  sănătos de viaţă printre beneficiari;
 5. Oferă suport informaţional în domenii relevante beneficiarilor şi membrilor echipei;
 6. Monitorizează starea sănătăţii mintale şi a calității vieţii a beneficiarilor şi a membrilor echipei.
 7. Informează continuu atât pacienții, cât și colegii privind cele mai noi și eficiente metode de psihodiagnostic și de tratament din domeniu;
 8. Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping;
 9. Întocmirea fişei psihologice a fiecărui beneficiar şi monitorizarea acestuia prin examinări psihologice periodice în scopul asigurării eficacităţii consilierii, utilizând diferite criterii de evaluare;
 10. Consiliere şi terapie suportivă cu scopul reducerii distresului emoţional generat de urmarea curelor de tratament destinate reabilitării posttraumatice, cu scopul creşterii aderenţei la tratament şi modificării stilului de viaţă:
 11. Stabileşte necesităţile, problemele cu care se confruntă beneficiarul;
 12. Foloseşte diferite metode şi tehnici de consiliere psihologică în vederea prevenirii recăderilor, a problemelor emoţionale, de control al stresului;
 13. Monitorizează permanent starea sănătății beneficiarilor RCTV Memoria, cu completarea si actualizarea continuă a fișei medicale, în scopul stabilirii eficacităţii programului de reabilitare, utilizând criterii de evaluare stabilite în cadrul centrului;
 14. Efectuează și prezintă Directorului Executiv sau coordonatorului de proiecte, rapoarte lunare, trimestriale, anuale sau pentru anumite perioade din cadrul proiectelor implementate, cu toate informaţiile solicitate, privind implementarea activităților și programelor de reabilitare, cu rezultate cantitative și calitative, cu numărul consultaţiilor, lista activităţile la care a participat, etc.
 15. Utilizează rațional echipamentul electronic din dotare, pentru a realiza activităţile planificate în cadrul proiectelor.
 16. Îndeplinește alte activități ce țin de desfășurarea  proiectelor.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT/Ă:

 1. Studii relevante în domeniu Psihologie cu specializare în consiliere psihologică și terapie;
 2. Experiență de lucru de minim 2 ani;
 3. Motivație personală, care să demonstreze calitățile individuale şi avantajele competitive faţă de alți candidați;
 4. Cunoștințe bune a limbilor române, ruse şi engleze;
 5. Calităţi personale: Responsabilitate, empatie, înţelegere şi respect faţă de beneficiari, caracter deschis şi sociabil, rezilienţă la stres;
 6. Cunoașterea bună a programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).

AVANTAJE:

 1. Domeniu interesant;
 2. Lucru într-o echipă de profesioniști;
 3. Satisfacție personală – activitatea realizată va contribui la respectarea și promovarea drepturilor omului;
 4. Pachet salarial motivant. 

Dosarul Canditatului/tei va conține:

 1. Curriculum Vitae (CV) cu fotografie;
 2. Scrisoare de motivare;
 3. 2 scrisori de recomandare sau referințe de la locul anterior de muncă sau studii.

Dosarul dvs.poate fi expediat la următoarele adrese electronice: rctvmemoria99@gmail​.com și/sau rctv@memoria.md cu titlul: psiholog/psihoterapeut RCTV Memoria.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 aprilie 2022.

Doar persoanele selectate vor fi contactate și invitate la interviu.

Despre noi: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria) este o instituţie non-profit, apolitică şi independentă. Fiind primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova, RCTV Memoria a fost fondat la 12 noiembrie 1999 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei la 7 decembrie 1999.

telegram