RCTV Memoria este în căutarea unui medic terapeutArticol adaugat de: Ludmila Popovici

Locul de muncă: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”, str. Ismail 44, or. Chișinău.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Asigurarea serviciilor optime de diagnosticare si tratament pentru beneficiarii RCTV Memoria, incluși în programul de reabilitare.
 • Contribuirea la îmbunătăţirea stării generale de sănătate şi a calităţii vieţii pacienţilor/beneficiarilor prin asistență continuă, consultații, prescrierea tratamentului;
 • Monitorizarea stării lor psiho-emoţionale şi prin promovarea unui mod sănătos de viață.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI DE BAZĂ:

 1.  Participă activ, împreună cu directorul executiv și alți membri ai echipei, la selectarea potenţialilor beneficiari, conform criteriilor de eligibilitate; 
 2. Efectuează primul interviu cu clienţii primari, cu identificarea şi înregistrarea informaţiile legate de traumele  suferite, necesare pentru alegerea corectă a strategiilor şi metodelor de intervenţie din cadrul programelor de reabilitare, elaborate de specialiștii centrului;
 3. Oferă consultaţii medicale beneficiarilor RCTV Memoria;  
 4. Stabileşte diagnosticul în baza anamnezei, acuzelor, traumelor suferite, simptoamelor mentale, factorilor de stres adiționali sau post-traumă, datelor obiective, rezultatelor investigațiilor diagnostice și evaluărilor primite de la psiholog.
 5. Indică tratament necesar, cu prescrierea de medicamente, a regimului alimentar, a regimului de muncă-odihnă, etc., ţinând cont de particularităţile individuale ale pacienţilor; 
 6. Supervizează administrarea tratamentelor prescrise și informează pacienții  despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele lor riscuri sau efecte adverse;
 7. Informează continuu atât pacienții, cât și colegii privind cele mai noi si eficiente metode de diagnostic si de tratament din domeniu;
 8. Utilizează rezultatele activității psihologului și a altor membri ai echipei în cadrul implementării programelor de reabilitare;
 9. Efectuează referințe externe (e.g., aurdolog, oftalmolog, etc.,) sau alte servicii (EEG, DSG etc.) pentru precizarea diagnozei și elaborării planului de tratament; 
 10. Monitorizează permanent starea sănătății beneficiarilor RCTV Memoria, cu completarea si actualizarea continuă a fișei medicale, în scopul stabilirii eficacităţii programului de reabilitare, utilizând criterii de evaluare stabilite în cadrul centrului;
 11. Studiază şi verifică periodic dosarele medicale ale clienţilor pentru o monitorizare eficientă a programului de reabilitare și rezultatelor obținute;
 12. Efectuează și prezintă Directorului Executiv sau coordonatorului de proiecte, rapoarte lunare, trimestriale, anuale sau pentru anumite perioade din cadrul proiectelor implementate, cu toate informaţiile solicitate, privind implementarea activităților și programelor de reabilitare, cu rezultate cantitative și calitative, cu numărul consultaţiilor, lista activităţile la care a participat, etc.
 13. Participă activ la consiliile medicale din cadrul RCTV Memoria, pentru analiza anumitor cazuri ale beneficiarilor (evaluarea stării sănătăţii, determinarea diagnosticului, alegerea tacticii de tratament, etc.) 
 14. Utilizează rațional echipamentul electronic din dotare, pentru a realiza activităţile planificate în cadrul proiectelor.
 15. Îndeplinește alte activități ce țin de desfășurarea  proiectelor.

 Cerințe faţă de candidați:

 1. Studii superioare în medicină cu specializare în medicină internă, de familie sau cardiologie;
 2. Experiență de lucru de minim 2 ani;
 3. Motivație personală, care să demonstreze calitățile individuale şi avantajele competitive faţă de alți candidați;
 4. Cunoștințe bune a limbilor române, ruse şi engleze;
 5. Calităţi personale: Responsabilitate, empatie, înţelegere şi respect faţă de beneficiari, caracter deschis şi sociabil, rezilienţă la stres;
 6. Cunoașterea bună a programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).

AVANTAJE:

 1. Domeniu interesant;
 2. Lucru într-o echipă de profesioniști;
 3. Satisfacție personală – activitatea realizată va contribui la respectarea și promovarea drepturilor omului;
 4. Pachet salarial motivant. 

Dosarul Canditatului/tei va conține:

 1. Curriculum Vitae (CV) cu fotografie;
 2. Scrisoare de motivare;
 3. 2 scrisori de recomandare sau referințe de la locul anterior de muncă sau studii.

Dosarul dvs.poate fi expediat la următoarele adrese electronice: rctvmemoria99@gmail​.com  și/sau rctv@memoria.md cu titlul: Medic terapeut RCTV Memoria.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 aprilie 2022.

Doar persoanele selectate vor fi contactate și invitate la interviu.

Despre noi: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria) este o instituţie non-profit, apolitică şi independentă. Fiind primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova, RCTV Memoria a fost fondat la 12 noiembrie 1999 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei la 7 decembrie 1999.

 

 

 

telegram