Centrul CONTACT angajează consultant/consultantă sau companie de consultanță care va presta servicii de ghidare și mentorat pentru Întreprinderi SocialeContext:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene cofinanțat de Suedia.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social.

Una dintre activitățile proiectului presupune crearea  întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs  de angajare consultant/consultantă sau companie de consultanță care va presta servicii de ghidare și mentorat pentru 15 întreprinderi sociale din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și malul stâng al râului Nistru, beneficiare a proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”.

Direcții de consultanță:

 • Cadrul legislativ al Întreprindere Socială, obținerea statutului de IS; Lobby/advocacy;
 • Marketing/Marketing digital, promovarea produselor pe rețele de socializare;
 • Management instituțional și al politicilor organizaționale;
 • Înregistrarea mărcii sociale (a brandului) întreprinderii social;
 • Gestionarea financiară/Managementul financiar; etc.

Cine poate candida?

 1. Persoane fizice, care dețin studii și experiență în domeniile menționate (juridic, financiar/contabil, lobby/advocacy, management instituțional și al politicilor), în acest caz, se va specifica domeniul, pentru care candidatul/a exprimă interes în scrisoarea de intenție, iar grupul de experți integral va fi selectat de echipa CONTACT.
 2. Companii care dețin consultanți/consultantele și pot acorda consultanță în toate domenii specificate și alte necesități ale organizațiilor care vor apărea după evaluarea inițială a necesităților întreprinderilor.

Perioada de prestare a serviciilor: martie 2022 - decembrie 2023

Consultant/consultantă sau companie de consultanță vor îndeplini următoarele sarcini:

Fiecare întreprindere socială, beneficiară al proiectului va avea parte de la 3 la 5 zile de consultanță. O zi de lucru încorporează: 2 ședințe de consultanță, de cel puțin 3 ore (poate varia în dependență de necesitatea organizației), 1 oră pentru pregătire și 1 oră pentru raportare, pentru fiecare beneficiar. Ședințele de mentorat pot fi organizate la sediul fiecărei întreprinderi sociale beneficiare, cheltuielile de transport și pauză de cafea fiind suportate de Centrul Contact.

Notă* În dependență de necesitățile organizației, nr de consultații acordat poate varia.

Responsabilitățile consultantului/consultantei sau companie:

 • Identificarea nevoilor de dezvoltare al întreprinderii sociale și elaborarea unui plan de subiecte ale consultațiilor;

*În procesul de lucru se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse și materialele să fie adaptate pentru mediul online.

 • Prestarea serviciilor de consultanță conform planului aprobat cu echipa de proiect;
 • Elaborarea raportului pentru consultațiile acordate, cu includerea fotografiilor și recomandărilor, sugestiilor de rigoare.

Cerințe față de consultant/consultantă sau companie de consultanță:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/consultant în domeniul de referință;
 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Abilități de vorbire/scriere și editare a textului în limba română, rusă;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. CV-ul actualizat al candidatului/tei, sau CV-ul companiei în cazul persoanei juridice;
 2. Scrisoarea de intenție cu indicarea domeniilor de prestare a serviciului;
 3. Oferta financiară în Euro net per zi, conform numărului de consultații indicat, conform modelului:

Serviciu oferit

Preț în Euro net per zi

(2 consultații)

Total preț serviciu Euro net

     

Total

 

Notă! În atenția persoanelor juridice: Achizițiile efectuate, de către Centrul CONTACT, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere. După caz: persoanele juridice vor include extras de înregistrare al companiei.

Dosarul va fi expediat la email-ul: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Mentorat pentru întreprinderile sociale.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 27 februarie 2022, inclusiv.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.