Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul colectării de fonduriContext:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Printre acțiunile proiectului se enumeră:

 • finanțarea a 6 Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Centrele de Suport în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la fortificarea parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.
 • finanțarea a 10 Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri cu scopul de a sprijini angajarea tinerilor NEET (aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupație profesională).

În vederea realizării proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajează expert/expertă sau grup de experți/experte în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul colectării de fonduri, pentru 6 HUB-uri/Centre de suport în afaceri (HUB) și 10 Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri (FAT).

Expertul/experta sau grupul de experți/experte vor îndeplini următoarele sarcini:

 1. Elaborarea unei agende de subiecte pentru minim 6 ședințe de mentorat pentru 1 organizație, conform nevoilor identificate și Raportul de evaluare al capacității de colectare de fonduri, elaboratîn septembrie 2021, pentru organizațiile beneficiare: 6 HUB-uri/Centre de suport în afaceri și 10 Fonduri de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri.

Notă* Raportul de evaluare va fi oferit experților sau companiei câștigătoare.

 1. Desfășurarea individuală a ședințelor de mentorat/consultanță cu fiecare organizație separat. Pentru fiecare organizație sunt preconizate de la 3 la 5 zile de lucru, în total 6-10 ședințe de mentorat. Durata unei ședințe de mentorat este de cel puțin 2-3 ore (poate varia în dependență de necesitatea organizației), de asemenea se oferă 1 oră pentru pregătire și 1 oră pentru raportare. Ședințele de mentorat pot fi organizate la sediul fiecărei organizație beneficiară, cheltuielile de transport și pauză de cafea fiind suportate de Centrul CONTACT.

Atenție! Aceste calcule prealabile se vor lua în considerare la întocmirea ofertei de preț.

 1. Elaborarea raportului de activitate pentru organizație, cu referire la fiecare ședință de mentorat, concluzii, recomandări și poze.

La finele programului de mentorat, fiecare organizație trebuie să posede ca document final Planul de acțiuni pentru colectarea de fonduri.

Perioada de prestare a serviciului: martie 2022 – decembrie 2023

Lista de livrabile:

La finele programului de mentorat, experții vor livra:

1.

Agenda cu date și subiectele programului de mentorat;

2.

Raportul de progres/activitate pentru fiecare organizație, care va include minim 2 fotografii calitative din cadrul fiecărei ședințe; Concluzii și recomandările expertului.

3.

Planul de acțiuni pentru colectarea de fonduri aprobat de organizația beneficiară

Cerințe față de candidați/candidate:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul colectării de fonduri;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea cuprinsului propus pentru metodologia de mentorat;
 2. Oferta financiară în euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor de mentorat:

Serviciu

Preț în euro Net per zi

Servicii de mentorat (3 zile)

 
 1. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă mentorat în colectare de fonduri.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 21 februarie 2022, inclusiv.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.