ERIM este în căutarea unei companie sau consultant/e pentru dezvoltarea instrumentelor și procedurilor de evaluare a satisfacției beneficiarilor/elor

DESPRE NOI

IREX Europe, activând sub marca operațională Equal Rights and Independent Media (ERIM), este o organizație non-profit cu sediul în Lyon, Franța. Echipa noastră dezvoltă și susține programe inovatoare pentru a promova drepturile omului și a consolida mass-media independentă și educația mediatică. Parteneriatele cu organizațiile locale reprezintă o componentă importantă a activității ERIM care are scopul să contribuie la consolidarea capacităților societății civile, susținerea instituțiilor durabile precum și la sporirea procesului de democratizare prin instruire, parteneriate, educație, cercetare și programe de granturi.

„Dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să contribuie la sporirea capacităților lor operaționale și organizaționale.

 

DESPRE OPORTUNITATE

ERIM este în căutarea unei companii sau consultant/e cu experiență cu sediul în Moldova ce va oferi suport în dezvoltarea instrumentului (instrumentelor) de evaluare a satisfacției beneficiarilor/elor, inclusiv elaborarea procedurii de monitorizare a satisfacției și analiza satisfacției. Suportul va fi oferit unei organizații a societății civile (OSC) din cadrul programului de dezvoltare organizațională care lucrează cu copiii cu boli oncologice și familiile acestora. Compania/consultantul/a pot fi stabiliți/te oriunde în Moldova, însă pot fi necesare deplasări pe întregul teritoriu al Republicii Moldova pentru a oferi servicii de consultanță / instruire.

De comun acord, colaborarea cu ERIM ar putea fi extinsă pentru a oferi un sprijin similar și altor OSC-uri din cadrul programului care lucrează cu alte grupuri de beneficiari/e.

 

Responsabilitățile și sarcinile companiei / consultantului/ei vor include, dar nu se vor limita la:

- Sprijinirea OSC-ului în dezvoltarea instrumentului de evaluare a satisfacției beneficiarilor/elor pe baza practicilor organizaționale, inclusiv prin elaborarea metodelor și instrumentelor de evaluare/analiză, a intervalului de timp în care va avea loc evaluarea și determinarea intercalării acesteia cu evaluarea necesităților beneficiarilor/elor în procesul de dezvoltare a planului strategic;

- Sprijinirea OSC-ului în procesul de dezvoltare a procedurilor și metodelor de implementare a instrumentelor elaborate, inclusiv interpretarea datelor obținute;

- Sprijinirea OSC-ului în procesul de bugetare a costurilor de implementare a instrumentului de evaluare;

- Orice alt sprijin relevant pentru această consultanță.

 

Livrabile:

- Instrumentul (ele) de evaluare a satisfacției beneficiarilor/elor și procedurile elaborate;

- Raportul final privind întregul proces, inclusiv consultările cu părțile interesate și atelierele.

Este important de menționat că întregul proces de dezvoltare și validare a livrabilelor enumerate mai sus va implica sesiuni consultative, întruniri cu părțile interesate.

 

Criterii de selecție:

- Educație formală - diplomă / masterat într-un domeniu relevant de studiu și / sau o combinație echivalentă de educație și experiență profesională;

- Cel puțin patru ani de experiență în realizarea cercetărilor / analizelor sociale;

- Expertiză în analiza și interpretarea datelor cantitative și calitative;

- Prezentarea dovezilor de sarcini similare întreprinse anterior;

- Cunoașterea sectorului organizațiilor societății civile din Republica Moldova, în special al celor ce prestează servicii directe beneficiarilor/elor;

- Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil;

- Abilități bune de comunicare.

 

Este important ca compania / consultantul/a să aibă o atitudine tolerantă și deschisă față de toate grupurile sociale și să nu discrimineze, indiferent de sexul, orientarea sexuală, vârsta, etnia, sănătatea și alte identități / caracteristici ale persoanelor și grupurilor. ERIM promovează și susține toleranța, respectul și egalitatea.

 

Termeni și condiții de activitate

Compania sau consultantul/a va fi angajat/ă prin contract de prestare servicii. 

 

Dosarul de aplicare va include următoarele:

- CV-ul actualizat;

- exemple de sarcini similare întreprinse anterior;

- propunerea unui plan de lucru;

- rata zilnică pentru fiecare sarcină specifică.CUM PUTEȚI APLICA

Cererile pot fi depuse până la 18 septembrie 2021, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova, în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo. Vă rugăm să menționați „Instrument de evaluare beneficiari/e- expert/ă” în subiectul email-ului.

 

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Candidaturile preselectate vor fi contactate pentru un interviu.

 

ERIM este responsabilă de conținutul acestui anunț și în el nu se reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.

Articol adaugat de: Alina Cebotari