EU4Moldova: Consultant/ă pentru oferirea asistenței în elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru Contorizarea SMART a apei în municipiul Ungheni

Descrierea contractului:              Consultant/ă pentru oferirea asistenței în elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru Contorizarea SMART a apei în municipiul Ungheni

Denumirea proiectului:             Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:  august - noiembrie 2021 până la 15 zile de lucru

 

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie se bazează pe Decizia Comisiei Europene de Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socioeconomice inteligente, verzi, incluzive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale cetățenilor în regiunile-cheie: Cahul și Ungheni.

Întru realizarea acestui obiectiv, Programul va aborda decalajul urban-rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și moderniza infrastructura socială și tehnică în unele locații din regiunile-cheie selectate (orașe mai mici și sate), ținând cont de schimbările climatice și perspectiva de gen în activitățile Programului.

Obiective specifice:

 1. Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor la procesele de guvernare locală în regiunile-cheie.
 2. Îmbunătățirea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de calitate.
 3. Crearea locurilor de muncă pentru bărbați și femei în regiunile-cheie și îmbunătățirea atractivității regiunilor-cheie pentru investitori și antreprenori.
 4. Promovarea abordării de specializare inteligentă a economiei regiunilor-cheie prin dezvoltarea clusterelor și lanțului valoric în sectoarele economice cheie.

Obiectivele Programului vor fi realizate prin măsuri axate pe: (i) dezvoltarea capacităților pentru a susține implementarea și monitorizarea planurilor de dezvoltare economică locală; (ii) implicarea societății civile în planificarea locală, procesele de guvernare și prestarea serviciilor sociale de bază; (iii) acordarea finanțării pentru investiții întru susținerea creării și/sau dezvoltării infrastructurii sociale și tehnice, care în combinație cu rezultatele intervențiilor (i) și (ii) de mai sus, vor avea un impact imediat, vizibil și tangibil asupra creării locurilor de muncă, standardelor de trai ale populației în regiunile-cheie.

Obiectivul general al acestui contract rezidă în oferirea de către Consultant a asistenței în elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru contorizarea SMART a apei în Ungheni, un pas înainte în implementarea "Sistemelor automatizate și inteligente pentru colectarea și monitorizarea datelor și proceselor în cadrul serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în regiunea Ungheni".

Pe parcursul elaborării Specificațiilor Tehnice, Consultantul va ține cont de utilizarea documentației strategice, legislației naționale și cadrelor legislative ce susțin tehnologiile de contorizare a apei, instrumentele SMART în managementul comunităților urbane moderne și procesele de dezvoltare drept aspecte indispensabile pentru asigurarea bunei funcționări a inițiativei de contorizare SMART a apei. Adițional, Consultantul va lua în considerație și se va referi la platformele dezvoltate până la moment la nivel de autoritate publică națională/centrală și va utiliza integrarea ca sistem periferic (back-end).

CERINȚELE PRIVIND CALIFICĂRILE ȘI EXPERIENȚA

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii:

 • Diplomă (sau echivalentul) în inginerie, planificare și design, apă și canalizare sau alte domenii tehnice relevante.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul ingineriei, planificare și design, apă și canalizare și/sau procesele de design a sistemelor IT în domeniul serviciilor publice și celor de suport pentru business;
 • Minimum 2 experiențe similare în elaborarea specificațiilor tehnice pentru elaborarea unor soluții dinamice pentru autoritățile publice și/sau organizațiile internaționale;
 • Experiență demonstrată de lucru în proiecte și/sau inițiative ce țin de apă și canalizare;
 • Experiență/participare anterioară de conlucrare cu autoritățile publice pentru analiza necesităților instituțiilor publice (APC sau APL, cel puți două analize similare) și proiecte de dezvoltare;
 • Înțelegerea profesională a funcționării sistemelor de contorizare SMART a apei va fi considerată drept avantaj;
 • Experiența privind programele/proiectele, procedurile de achiziții și documentele standard de licitație ale PNUD, UE sau Băncii Mondiale și altor donatori va fi considerată drept avantaj.

Competențe:

 • Abilități analitice, de scriere și raportare excelente;
 • O bună înțelegere a proceselor și provocărilor ce țin de tehnologiile din domeniul apei și canalizării, programării, dezvoltării smart și transformării digitale;
 • Abilități temeinice de a conlucra cu toate nivelele și funcțiile din cadrul organizațiilor și de a gestiona diversitatea de viziuni.

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române și ruse, scris și oral. Cunoașterea limbii engleze va fi considerată drept avantaj.

Calități personale și alte cerințe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, planificare excelentă și abilități organizaționale;
 • Abilități bune interpersonale, judecată solidă/luare de decizii, inițiativă și creativitate;
 • Capacitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu un grup divers de actori pentru a întruni rezultatele scontate și satisface la timp termenii limită, menținând standarde înalte;
 • Sensibilitate culturală demonstrată și perspicacitate;
 • Angajament clar față de valorile de bază al Națiunilor Unite, în special, respectarea diferențelor ce țin de cultură, gen, religie, etnie, naționalitate, limbă, vârstă, statut HIV, dizabilitate, orientare sexuală sau alt statut.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu diverse tipuri de dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

Solicitările doar de clarificări trebuie trimise prin comunicare electronică standard la următorul e-mail: victoria.josan@undp.org. PNUD va răspunde prin poșta electronică standard și va trimite copii în scris a răspunsului tuturor candidaților, inclusiv explicarea întrebării fără identificarea sursei întrebării.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): 

https://sc.undp.md/jobdetails/2281/

Articol adaugat de: Victoria Josan