Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Concurs repetat | Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare (Specialist relații publice)
REF: 5 din 17.06.2021

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program și Directorului Executiv.

Program de lucru: deplin.

Locul de muncă: or. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Data estimată a contractării: cât de curând posibil/iulie 2021.

Perioada de contractare: determinată, conform art.55 Codul Muncii (pentru perioada îndeplinirii obligațiilor de muncă ale salariatului care se află în concediu prevăzut la art. 124 Codul Muncii).

RESPONSABILITĂȚI:

 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de Comunicare;
 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Participă la coordonarea activității de comunicare a Asociației (coordonarea internă a activităților în cadrul echipei de comunicare, precum și coordonarea cu echipa de management și experți din cadrul Asociației);
 • Participă la elaborarea și redactarea materialelor de comunicare ale Asociației (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale etc.);
 • Participă la elaborarea materialelor de vizibilitate și promoționale ale Asociației, inclusiv per activități și campanii (postări, infografice, pliante, broșuri, bannere, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Asigură distribuția și promovarea materialelor de comunicare și vizibilitate ale Asociației (online și offline);
 • Administrează şi arhivează materialele de comunicare și vizibilitate ale Asociației;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Contribuie la dezvoltarea website-ului Asociației și a paginilor existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Inițiază și menține legătura cu mass-media; actualizează baza de date a contactelor media;
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Consultă şi asistă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Răspunde la solicitările publicului extern privind activitatea Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE

 • Studii: studii superioare în domeniul jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minim 2 ani de experiență profesională într-o poziție similară; experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG/organizație internațională  – va constitui un avantaj;
 • Competențe și abilități:
  • Fluență în limba română (scris și vorbit);
  • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – va constitui un avantaj;
  • Cunoașterea generală a domeniilor de activitate ale Asociației (drepturile omului, electoral, reforme democratice și sectoriale, educație civică și electorală etc)  – va constitui un avantaj;
  • Bună cunoaștere a mass-media din Republica Moldova;
  • Abilități de scriere/redactare a materialelor;
  • Abilități de analiză și sinteză a informației;
  • Creativitate;
  • Abilități excelente de interacțiune și comunicare publică;
  • Abilități de lucru în echipă și în mod individual, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
  • Abilități de planificare, organizare și prezentare;
  • Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou  (copiator/scanner);
  • Abilități de utilizare a programelor specializate de editare a imaginilor/video (spre exemplu: Canva, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro etc.);
  • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;

Cerințe specifice pentru această poziție:

 • Neafiliere politică și non-partizanat politic;
 • Bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

DOSARUL DE APLICARE

Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat;
 • Scrisoare de motivare cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante.

Scrisoarea de motivare va include obligatoriu:

 • oferta financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului);
 • 2 referințe de la actuali/foști angajatori sau colegi care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Comunicator/Comunicatoare”.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 12 iulie 2021, ora locală 17:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate și proba practică. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Mariana Novac, Coordonatoare de Program, Programul Monitorizare Procese Democratice, Promo-LEX
Tel: (0 22) 450024; GSM: 069339700; Email: mariana.novac@promolex.md

___________________________________________________________________________________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca