Centrul CONTACT angajează trainer sau grup de traineri în livrare de training în domeniul antreprenoriat socialBanner Anunț 3Context:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a trei platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui trainer sau grup de traineri în livrare de training în domeniul antreprenoriat social.

Trainerul sau grupul de traineri vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Elaborarea unui concept de instruire în domeniul antreprenoriatului social care va avea ca beneficiari finali reprezentanți ai OSC-urilor din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Gagauzia;
 • Propunerea/elaborarea de instrumente și metode de bază pentru formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriat social;
 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru 2 zile (minim 6 ore/zi);
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Elaborarea unui suport de curs pentru participanți.
 • Livrarea a două instruiri cu durata de 2 zile pentru 40 de reprezentanți selectați ai OSC-urilor din toată țara, inclusiv regiunea transnistreană și Găgăuzia;
 • Cursul de instruire va fi livrat în două limbi: română și rusă;
 • Elaborarea a două rapoarte de activitate în baza instruirilor desfășurate.

Cerințe față de tematicile incluse în programul de instruire:

 • Conceptul de instruire elaborat va include dar nu se va rezuma la subiectele:
 1. Elementele de bază ale antreprenoriatului;
 2. Particularitățile și obiectivele antreprenoriatului social;
 3. Structura și procesul de elaborare al unui plan de afaceri;
 4. Managementul financiar al întreprinderilor sociale
 5. Instrumente și mecanisme de monitorizare și evaluare a unei afaceri;
 • În procesul de elaborare se va ține cont de faptul ca tehnicile de lucru propuse să fie ușor adaptabile atît pentru mediul offline cît și online.

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Draftul conceptului de instruire

1 draft Program de instruire

10 mai 2021

2.       

Programul de instruire, suport de curs final

1 suport de curs, inclusiv metodele de lucru descrise

1 agendă finală a instruirii

20 mai 2021

3.       

Livrarea instruirii I (Ro)

Livrarea instruirii II (Ru)

Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală

15 iunie-15 august 2021

4.       

Raport de activitate

2 rapoarte de activitate

30 august 2021

Cerințe față de trainer sau grupul de traineri:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniul antreprenoriatului social;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Să cunoască limba română și rusă pentru predarea subiectului propus;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Prezentarea narativă succintă al conceptului de instruire propus;
 2. Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de trainer pentru 4 zile de lucru (în euro per zi Net);
 3. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.

Dosarul va fi expediat la email-ul: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Trainer sau grup de traineri instruire în Antreprenoriat Social.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 20 aprilie 2020.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect.

Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet