Termen extins: Invitație pentru a participa la concursul privind selectarea a unui expert/unei experte în domeniul justițieiInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) organizează un concurs pentru a selecta un expert / o expertă în domeniul justiției în cadrul proiectului implementat de IPRE „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova.

Obiectivul general al proiectului este promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română, în format electronic și va conține Oferta Tehnică și Oferta Financiară.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Punctajul evaluării (maxim 100 puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 puncte) și oferta financiară (maximum 20 puncte). Selectarea se va efectua în 2 etape. La prima etapă, va fi analizată oferta tehnică prezentată de fiecare aplicant, conform criteriilor stipulate în Instrucțiunile pentru aplicanți. Scorul minim pentru calificare pentru oferta tehnică este de 40 puncte. La cea de-a doua etapă, comisia de selecție va examina ofertele financiare ale candidaților care au prezentat oferte tehnice ce corespund cerințelor concursului și care au acumulat punctajul minim. Punctajul pentru oferta financiară este calculat conform unei formule unice.  Vor câștiga experții care vor acumula cel mai mare punctaj  (oferta tehnică + oferta financiară).

Mai multe detalii despre sarcinile de bază sunt disponibile în Termenii de Referință.

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice sunt indicate în instrucțiunea pentru aplicanți.

Oferta financiară va fi transmisă în baza formularului.

Oferta tehnică și financiară vor fi expediate în 2 e-mailuri separate. Persoanele interesate vor transmite, oferta tehnică  la adresa iulian.rusu@ipre.md și info@ipre.md, iar oferta financiară la adresa nmarcoci@soros.md până la data de 31 martie 2021, orele 23:59 cu indicarea în titlul mesajului “Ofertă tehnică concurs expert(ă) GEJ” și respectiv “Ofertă financiară concurs expert(ă) GEJ”.

Ofertele financiare vor fi deschise doar după ce vor fi evaluate ofertele tehnice.

Clarificări la cerințele prezentului concurs pot fi obținute prin mesaje electronice adresate către Iulian Rusu, manager de proiect, la adresa iulian.rusu@ipre.md.

Notă: Persoanele care au depus deja dosarul de participare la concurs nu necesita sa mai depună în mod repetat actele de participare.