Asociația Promo-LEX contractează Expert/ă în drepturile omului

REF: 1 din 09.02.2021

Contractarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este apărarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Denumirea funcției: Expert/ă în drepturile omului.

Scopul funcției: Expertul/Experta va presta servicii de analiză, cercetare și elaborare a rapoartelor/notelor informative în următoarele domenii: tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante; condiții de detenție și asistență medicală în penitenciare; drepturile deținuților, precum și alte domenii relevante.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: Se subordonează Directorului de Program

Atribuții și responsabilități: Sub supravegherea Directorului de Program, Expertul/Experta:

 • Va analiza documente de politici publice în următoarele domenii: tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante; condiții de detenție și asistență medicală în penitenciare; drepturile deținuților, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, precum și alte domenii relevante;
 • Va colecta date și informații cu privire la domeniile vizate;
 • Va realiza activități de monitorizare și evaluare a situației per general, precum și a legislației și politicilor publice în domeniile vizate;
 • Va elabora note analitice, rapoarte de monitorizare, studii tematice în domeniile vizate;
 • Va participa la elaborarea rapoarte de alternativă către Comitetele ONU și Mecanismele CoE pe domeniile vizate;
 • Va participa la activități de lobby și advocacy, la nivel național și internațional, pe domeniile vizate;
 • După caz, va efectua deplasări, inclusiv internaționale, în vederea realizării activității de cercetare, monitorizare și raportare;
 • Va participa la evenimentele publice de prezentare a notelor analitice, studiilor, rapoartelor etc.;
 • Va participa în cadrul evenimentelor publice naționale și internaționale relevante pe domeniile vizate;
 • Alte atribuții relevante.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI/CANDIDATE

Studii & Expertiză:

 • Studii superioare universitare în următoarele domenii: drept, științe politice, științe sociale sau alte domenii conexe relevante;
 • Studii/instruire formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului;
 • Buna cunoaștere a domeniului drepturilor omului, în special a domeniilor vizate: tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante; condiții de detenție și asistență medicală în penitenciare; drepturile deținuților, precum și alte domenii relevante;
 • Buna cunoaștere a standardelor și mecanismelor naționale și internaționale (ONU, CoE, UE) de apărare a drepturilor omului, inclusiv pe domeniile vizate;

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru în domeniul drepturilor omului, pe domeniile vizate și/sau alte domenii relevante;
 • Experiență demonstrată în realizarea activităților de analiză, cercetare, monitorizare, raportare etc.;
 • Experiență în realizarea activităților de lobby și advocacy în domeniul drepturilor omului la nivel național și internațional – avantaj;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizațiile neguvernamentale naționale sau internaționale – avantaj;

Competențe & Abilități:

 • Abilități analitice bune;
 • Abilități de comunicare scrisa și vorbită bune;
 • Abilitați de vorbire în public bune – avantaj;
 • Cunoașterea limbii Române (C2), Engleză (minim B2, sau C1);
 • Cunoașterea limbii Ruse (B1 / B2) – avantaj;
 • Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului și a echipamentelor de birou;
 • Utilizarea independentă a MS Office şi internet;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;

Cerințe & condiții specifice;

 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

Program de lucru: deplin sau parțial (8/4 ore pe zi), în dependență de disponibilitatea candidatului/candidatei.

Data estimată a contractării: imediat.

Perioada de contractare: martie-decembrie 2021 (10 luni) cu posibilitatea prelungirii contractului.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție (cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante solicitate în anunț, precum și a motivației candidatului/candidatei de a ocupa postul dat);
 • Exemple de documente pe domenii relevante (note analitice, rapoarte, studii etc.) elaborate de către candidat/ă (autor sau coautor);
 • Curriculum Vitae actualizat;
 • Oferta financiară (salariu/onorariu net pentru program deplin (8 ore) sau parțial (4 ore), în USD);
 • 2 referințe de la actuali sau foști angajatori/clienți etc., care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință);

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru funcția de Expert/ă în drepturile omului”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 22 februarie 2021, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor preselectate.

Vor fi contactate doar persoanele preselectate pentru interviu.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații preselectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

 

Pentru mai multe detalii contactați:

Olga Manole
Coordonatoare de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Email: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.