Internews in Moldova este în căutarea unui expert/unei experte în digital media (Social media, YouTube)/Internews в Молдове ищет эксперта в области цифровых СМИRO

Termen: 29 ianuarie 2020

Sunt invitați: experți/experte locali/e

Context
Internews în Moldova este în căutarea unui expert/unei experte în digital media care să ofere asistență, în persoană, unor instituții media din Moldova. Este vorba de:
- patru zile de instruire și consultanță în utilizarea avansată a rețelelor sociale pentru mebrii echipelor ce administreză platformele Social Media;

- două zile de instruire și consultanță pentru un Manager Social Media (SMM) și alți membri ai echipei de gestionare a rețelelor sociale;

- patru zile de instruire și consultanță pentru manageri de distribuție a conținutului media;

- două zile de instruire și consultanță în utilizarea eficientă și gestionarea canalului YouTube (producerea de conținut și promovare).

Expertul va oferi și un set de recomandări (în scris) pentru implementarea celor mai bune practici în acest domeniu, ajutând organizațiile media să-și înbunătățească prezența pe rețelele sociale și alte platforme online. Consultantul îi va învăța pe membrii echipelor să planifice și să implementeze strategiile digitale, lucrând cu date, indicatori și audiență, găsind cele mai bune modalități de a opera pe platformele media.

Notă: Perioada de implementare, subiectele specifice pentru această consultanță și numele organizațiilor vor fi discutate cu expertul selectat.


Responsabilități

 • • Analiza prezenței acestor organizații media pe rețelele sociale;
 • • Evaluarea conținutului, analiza rețelelor sociale și a mediului competitiv al organizațiilor media;
 • • Elaborarea unor ghiduri pentru managementul digital media, care să corespundă tendințelor actuale în domeniu;
 • • Instruirea personalului relevant cu privire la modul de utilizare și monitorizare a platformelor de socializare (Facebook, Instagram, Ok.ru, TikTok, Youtube etc.), utilizând diverse instrumente;
 • • Oferirea suportului pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor digitale care să sporească impactul acestor organizații.


  Cerințe de selecție
 • • Cel puțin cinci ani de experiență de lucru în calitate de specialist în managementul conținutului media digital și social media sau alte activități similare;
 • • Cunoștințe solide de marketing digital și social media, și înțelegere aprofundată a noilor tendințe;
 • • Certificarea în Google Analytics, Google AdWords sau Facebook Advertising (Blueprint Certification) va fi considerată un avantaj;
 • • Experiență anterioară în consultanță și sesiuni de instruire în acest domeniu;
 • • Familiarizarea cu piața mediatică locală ar fi un avantaj;
 • • Capacitatea de a efectua mai multe sarcini în termene limită restrânse;
 • • Capacitatea de a analiza, monitoriza, sintetiza și evalua.

Cerințe de aplicare

 • Un CV actualizat, care include două referințe cu date de contact;
 • Rata zilnică propusă pe baza experienței anterioare similare.

Vă rugăm să expediați documentele solicitate la adresa de email in-chisinau@internews.org cu titlul “Social Media and YouTube Management” în linia de subiect până pe 29 Ianuarie 2020. Indicați vă rog limba de predare în care sunteți dispuși/se să oferiți consultanța.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email  in-chisinau@internews.org sau să ne contactați la numărul de telefon +373 60500570.

Informații de bază

Acest anunț este parte a proiectelor "Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova" (MEDIA-M), finanțat de USAID și Ambasada Marii Britanii la Chișinău, și „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediatică”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, ambele implementate de Internews în Moldova.

***************************

RU

Крайний срок подачи документов: 29 января 2021 г.

Конкурс открыт для местных экспертов

Контекст: Internews в Молдове ищет квалифицированного специалиста, по платформам социальных сетей, для консультирования нескольких СМИ Молдовы. В частности, эксперт должен/ должна предоставить:

 • четырёхдневный тренинг по использованию социальных сетей для команд отвечающих за платформы социальных сетей;
 • двухдневный тренинг для одного менеджера по социальным сетям и другим сотрудникам команд;
 • четырёхдневный коучинг для менеджеров по распространению контента;
 • двухдневный тренинг по использованию каналов YouTube (производство контента и продвижение на YouTube).

Эксперт предоставит письменный набор рекомендаций по внедрению передового опыта в этой области, помогая медийным организациям поддерживать онлайн-присутствие в социальных сетях и улучшать свой контент на различных платформах. Консультант научит соответствующих сотрудников, как планировать и реализовывать цифровые стратегии, работая с данными и аудиторией, находя лучшие способы работы с медиа каналами.

Примечание. Временные рамки проведения консультаций, конкретные темы, а также название медиа организаций, будут обсуждаться с выбранным экспертом.

Обязанности

 • Анализ медиа организаций в социальных сетях;
 • Оценка контента, аудитории социальных сетей и конкурентной среды медиа организаций;
 • Разработка инструкций по управлению цифровыми медиа в соответствии с актуальными тенденциями в этой области;
 • Соответствующее обучение персонала правильному использованию социальных сетей (Facebook, Instagram, Ok.ru, TikTok, Youtube и т. д.) и отслеживанию прогресса цифровых медиа, с помощью различных инструментов;
 • Разработка и внедрение, совместно с медиа организациями, стратегий, которые улучшат качество материалов в социальных сетях и взаимодействие с цифровой аудиторией.

Требования к выбору кандидата

 • Не менее пяти лет опыта работы в качестве специалиста по управлению контентом в цифровых и социальных сетях или в аналогичной деятельности;
 • Хорошее знание цифрового маркетинга и социальных сетей, а также глубокое понимание новых тенденций в этих сферах;
 • Сертификация Google Analytics, Google AdWords или Facebook Advertising (Blueprint Certification) будет считаться преимуществом;
 • Предыдущий опыт предоставления консультаций и тренингов в этой области;
 • Знание местного медиа-ландшафта;
 • Возможность выполнения работы в сжатые сроки;
 • Способность анализировать, отслеживать, синтезировать и оценивать.

Требования к кандидатам

 • Обновлённое резюме, включая контактные данные как минимум для двух рекомендаций;
 • Финансовый запрос.

Инструкция по подаче заявки

Всем заинтересованным экспертам подавать свои заявки в электронном виде по адресу электронной почты: in-chisinau@internews.org, указав в теме сообщения «Social Media and YouTube Management» до 29 января 2021 г.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь к сотрудникам Internews в Молдове по телефону +373 60500570.

Данная деятельность является частью финансируемого USAID, UK проекта «СМИ в поддержку демократии, интеграции и подотчётности в Молдове» (MEDIA-M) и проекта «Поддержка молдавских СМИ и усилий инновационной медиаграмотности», финансируемого Шведским Агентством Международного Развития, осуществляемых Internews in Moldova.

Articol adaugat de: Oxana Iuteş