Angajare consultant/ă pentru instruirea online în domeniul Managementul proiectelorAngajare consultant/ă pentru instruirea online în domeniul Managementul  proiectelor

 

Proiect: „Echipa Mobilă – destinată asigurării serviciilor de calitate la domiciliu pentru copiii și persoanele cu dizabilități și familiei acestora” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europe în baza contractului de grant Nr. G14927 încheiat între Fundația Soros Moldova și Asociația Obștească  „Zorile Nord”

AO „Zorile Nord” este o organizație apolitică, non-profit care dezvoltă și implementează proiecte sociale pentru grupurile social-vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități. Începând cu luna februarie 2019, AO „Zorile Nord”  a demarat implementarea  proiectului Echipa Mobilă – destinată asigurării serviciilor de calitate la domiciliu pentru copiii și persoanele cu dizabilități și familiei acestora” , în baza Contractului de grant nr. G14927 din 28.01.2019 semnat cu Fundația Soros-Moldova. 

Scopul proiectului constă în asigurarea dreptului la servicii sociale de calitate la domiciliu copiilor și persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea deprinderilor și abilităților de autonomie personală, inclusiv suport familiilor acestora în privința incluziunii sociale și prevenirii instituționalizării prin oferirea serviciilor de Echipă Mobilă.  

SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.r.

Sarcini

Produse

Perioada

Număr de zile consultanță

1.

Pregătirea şi organizarea a unui atelier de instruire a membrilor AO „Zorile Nord” în domeniul „Managementul proiectelor”  

·        Agendele atelierelor

·        Raport cu privire la desfăşurarea atelierelor

Decembrie 2020

5       zile

 

Total

 

 

5 zile

 Cerințe de calificare:

  • Studii superioare;
  • Experiență de cel puțin 3 ani în scriere și management de proiecte;
  • Experiență în realizarea activităților de instruire (cel puțin 5 instruiri realizate în scriere și management de proiecte);
  • Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri;
  • Abilități organizatorice excelente, capacități de acordare a serviciilor de mentorat;
  • Abilități de comunicare şi negociere atât la nivel local, cât și național;
  • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
  • Abilități bune de lucru în echipă;

Perioada de contractare: decembrie 2020.

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul „Echipa Mobilă – destinată asigurării serviciilor de calitate la domiciliu pentru copiii și persoanele cu dizabilități și familiei acestora”  din cadrul AO „Zorile Nord” .

Toate activităţile se vor desfăşura online.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul, care va fi semnat de către consultant și Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: innoc80@mail.ru cu mențiunea „Servicii de consultanță Managementul proiectelor” până la data de 13 decembrie 2020 (inclusiv). 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Articol adaugat de: Ludmila Jalba