Concurs de selectare a unui expert/trainerContext: Asociația Obștească Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor” implementează proiectul „Creștem noi promotori ai schimbării”, în cadrul căruia își pune drept scop să crească gradul de implicare a membrilor comunităţii în procesul de guvernare democratică prin capacitarea a 6 ONG-uri din localităţile raionului Soroca.

Proiectul „Creștem noi promotori ai schimbării” este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

În cadrul acestui proiect, AO„Casa Speranțelor” este în căutarea unui expert /trainer în domeniul dezvoltării comunitare, comunicării cu autoritățile și cetățenii pentru a presta 100 ore de asistență și mentorat ONG-urilor din următoarele localități ale raionului Soroca: Bădiceni, Dărcăuți, Rudi, Soroca, Șolcani, Volovița. Prin intermediul expertizei solicitate, ne propunem să creștem competențele și capacitățile ONG-urilor pentru implicare în procesul de guvernare locală, monitorizare a activității APL și responsabilizare a factorilor de decizie.

Cerințe față de aplicanți:   experiență în domeniul dezvoltării comunitare, activismului civic și administrației publice locale.

 Sarcini:

  • Organizarea a 2 ateliere cu subiectele: „Drepturile si responsabilităţile cetăţenilor, identificarea participativă a problemelor comunitare; mecanisme de implicare a cetățenilor în procesul decizional, planificarea, monitorizarea si evaluarea activităților comunitare, parteneriate locale pentru buna guvernare și dezvoltare locală”.
  • Organizarea activităților de mentorat pentru ONG-urile din localitățile vizate, pentru abilitarea lor în aplicarea diferitor instrumente și metode de informare a comunității, identificare participativă a problemelor locale, consultarea opiniilor cetățenilor, comunicare cu APL.
  • Suport ONG-urilor în crearea Comitetelor locale de monitorizare a activității APL și elaborarea regulamentului acestui comitet.
  • Activitățile se vor realiza cu respectarea cerințelor impuse de pandemia COVID -19.

Dosarul candidatului va include:

  • Scrisoarea de intenție;
  • CV-ul;
  • Oferta financiară pentru 1 oră, indicată în MDL.

Modalitatea de aplicare: Dosarele vor fi expediate prin e-mail la următoarea adresă: casasperan@yandex.ru, indicând în subiectul mesajului „expert/trainer”.

Pentru detalii, contactați: Valentina Onica, tel.: 069921994.

Data limită pentru depunerea dosarelor20 octombrie 2020, ora 18.00.

Articol adaugat de: Casa Sperantelor