Director de centru social - “Casa Generaţiilor”, satul TeliţaA.O. “Media Vest Europa”  anunţă concurs pentru angajarea unui director/administrator  la Centrul Social multifuncţional de zi, pentru copii în situaţie de risc - “Casa Generatiilor”, din satul Teliţa, raionul Anenii Noi.

Program de lucru de la 14:00 pînă la 18:00, de luni pînă vineri.

Responsabilităţi:

În procesul asigurării bunei funcţionări a serviciului, directorul va asigura:

  1.  funcţionarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;
  2.  planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii Centrului;
  3.  monitorizarea calităţii serviciilor prestate;
  4.  managementul resurselor umane;
  5.  reprezentarea serviciului în raport cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;
  6.  elaborarea planului de dezvoltare a serviciului;
  7. Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor;
  8.  întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale de activitate care sînt prezentate APL si structurii teritoriale de asistenţă socială.
  9.  alte sarcini atribuite de Statutul Centrului şi legislaţia în vigoare;

Așteptări faţă de candidaţi:

- Experiență practică în domeniul administrarii institutiilor publice din domeniul de educatie sau asistenta sociala de minimum doi ani;

- Motivație și empatie în lucrul cu copii in situatie de risc si familiile beneficiarilor, dinamism, capacitate de organizare, entuziasm și seriozitate;

- Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii, cu membrii echipei de lucru și persoane terțe;

- Orientare spre rezultat, angajament față de echipă, punctualitate, flexibilitate.

- Studii în domeniul asistenței sociale, pedagogie sau psihologie ar prezinte un avantaj;

- Cunoaşterea limbii române - obligatoriu, (engleză – avantaj)

- Cunoştinţe de operare PC;

Persoanele interesate pot depune dosarul în format electronic la adresa: mediavesteuropa@mail.ru, cu indicare la Subiectul mesajului "Concurs de angajare", pînă la data de 10 aprilie.

Dosarul va conţine: CV, scrisoarea de motivare (limba Română), copia diplomei de studii.

Pentru informații suplimentare: 069142091; 026531217 

Articol adaugat de: Rodica Russu