Media Vest Europa angajează director la Centrul Social de zi Casa GenereţiilorAO “Media Vest Europa”,  anunţă concurs pentru angajarea unui director/administrator  la Centrul Social multifuncţional de zi pentru copii în situaţie de risc “Casa Generaţiilor”, din satul Teliţa, raionul Anenii Noi.

Program de lucru - de la 14:00 pina la 18:00, (luni-vineri).

Responsabilităţi:

În procesul asigurării bunei funcţionări a serviciului, directorul va asigura:

 1.  respectarea drepturilor copiilor plasaţi în serviciu;
 2.  funcţionarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;
 3.  planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii Centrului;
 4.  monitorizarea calităţii serviciilor prestate;
 5.  managementul resurselor umane;
 6.  reprezentarea serviciului în raport cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;
 7.  elaborarea planului de dezvoltare a serviciului;
 8.  Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor;
 9.  întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale de activitate care sînt prezentate APL si structurii teritoriale de asistenţă socială.
 10.  Execută și alte sarcini atribuite de Statutul Centrului si legislatia în vigoare;

 Așteptări faţă de candidaţi:

 • Experiență practică în domeniul administrării instituţiilor publice din domeniul de educaţie sau asistenţă socială de minimum doi ani
 • Motivație și empatie în lucrul cu copii în situaţie de risc şi familiile beneficiarilor, dinamism, capacitate de organizare, entuziasm și seriozitate;
 • Capacitatea de interacțiune și comunicare eficientă cu beneficiarii, cu membrii echipei de lucru și persoane terțe;
 • Orientare spre rezultat, angajament față de echipă, punctualitate, flexibilitate.
 • Studii în domeniul asistenței sociale, pedagogie sau psihologie ar prezinte un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat - obligatoriu, (engleză – avantaj)
 • - Cunoştinţe de operare PC;

Prsoanele interesate pot depune dosarul in format electronic la adresa mediavesteuropa@mail.ru, cu indicare la Subiectul mesajului Concurs de angajare, pînă la data de 10 aprilie.

Dosarul va contine: CV, scrisoarea de motivare (limba Română), copia diplomei de studii

Pentru informații suplimentare: 069142091; 026531217

Despre asociaţie:

AO Media Vest Europa este o asociaţie obştească ce promovează respectarea drepturilor omului, implicare civică, responsabilitate socială  şi implementează mai multe proiecte ce asigură dreptul la o viaţă mai bună, un mediu curat, principiile bunei guvernări şi democraţiei la nivel local. 

Articol adaugat de: Rodica Russu