Termen extins Anunț de Achizi'ie: Furnizare de Cursuri de Limbă Engleza/Romana în Regiunile Ocnita și SorocaTermen extins Anunț de Achizi'ie: Furnizare de Cursuri de Limbă Engleza/Romana în Regiunile Ocnita și Soroca

Achiziție publică Nr. 3/NANSEN/2024

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 19 martie 2024 18:00

 Chișinău, 03 Martie 2024

Subiect:  🌟 Anunț de Oportunitate: Furnizare de Cursuri de Limbă în Regiunile Ocnita și Soroca

🌟 Stimate prestator de servicii lingvistice, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în colaborare cu proiectul „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de NANSEN, lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de cursuri de limbă engleză și română în regiunile Ocnita și Soroca.

 🎯 Scopul nostru este de a facilita și împuternici comunitățile vizate, oferindu-le acces la oportunități cuprinzătoare de învățare a limbii.

 📚 Căutăm doi furnizori de învățământ lingvistic experimentați și acreditați, unul pentru regiunea Ocnita și unul pentru regiunea Soroca, capabili să furnizeze servicii atât online, cât și în persoană. Structurile de prețuri diferite pentru fiecare metodă sunt binevenite, pentru a satisface nevoile diverse ale beneficiarilor noștri.

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română)

📝 Persoanele sau entitățile interesate sunt invitate să trimită ofertele lor, demonstrând competențele lor în domeniul învățământului lingvistic și experiența lor în facilitarea procesului de învățare a limbii.

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română) în regiunile Ocnița și Soroca.

Cerințe minime de participare:

–           Participanții trebuie să fie operatori economici înregistrați legal și să îndeplinească cerințele legale pentru desfășurarea activităților economice în Republica Moldova.

–           Participanții trebuie să demonstreze experiență anterioară în furnizarea de  servicii similare.

Termeni și condiții:

  • Capacitatea de furnizare a cursurilor de limbă pentru până la 160 de participanți, cu cotații separate de prețuri pentru cursurile de engleză și română, pentru participare fizică și online* în regiunile Ocnița și Soroca.
  • Desfășurarea cursurile de la începutul lunii martie 2024 până la finele lunii octombrie 2024, cu o durată preconizată de 2 – 2,5 luni pe curs.
  • Atât cursurile de limbă online, cât și cele în persoană, urmează să includă toate materialele de învățare (manuale,metodologii) și suport necesare, atât în format digital, cât și tipărit.
  • Efectuarea unei pre-testări pentru a evalua nivelul de competență lingvistică a fiecărui participant și post-testări pentru a evalua nivelul de îmbunătățire a cunoștințelor.
  • Emiterea unui certificat de absolvire tipărit ce atestă finalizarea cu succes a cursului;
  • Menținerea  registrului de prezență pentru fiecare participant la fiecare lecție, notificând prompt managerul de proiect despre orice absențe;
  • Furnizarea unor dovezi de desfășurare a  progresului de desfășurare a cursului, cum ar fi fotografii, videoclipuri scurte, evaluări intermediare și teste finale.
  • Achiziția se va baza pe prețul cel mai avantajos și conformitatea cu termenii și condițiilor  specificate.
  • Contractul va fi acordat furnizorului selectat în urma evaluării ofertelor primite;

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

Se vor organiza cursuri de limbă pentru un număr de 160 de participanți, iar selecția pentru aceste cursuri se va face pe baza unui chestionar de evaluare a nevoilor lingvistice. Grupul de participanți va fi împărțit în două categorii distincte, în funcție de cerințele lor lingvistice: un grup va urma cursuri de limba engleză, iar celălalt grup cursuri de limba română.

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat de NANSEN_Language_Services_Ocnita  sau NANSEN_Language_Services_Soroca ( în dependență pentru care regiune aplicați).

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 068384224

Detalii suplimentare:

– Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.

– AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

– Contractul va fi acordat pe baza prețului cel mai avantajos și a conformității cu cerințele specificate.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)