Cerere de ofertă pentru confecționarea costumelor naționaleAsociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR), în cadrul proiectului ” Costumul national - unitate si varietate”, anunță cerere de ofertă în vederea contractării unui agent economic specializat în confecționare de costume naționale:

  • bondiță, ie, brîu, itari pentru băieți de 8-12 ani - 8 unități;
  • costum național pentru băieți de 13-16 ani - 7 unități,
  • costum național pentru fete de 8-12 ani (bondiță, ie, fustă, brîu) - 10 unități, pentru fete de 13-16 ani - 10 unități)

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor).

Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta va fi adresată şi expediată în plic sigilat la adresa: A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați” Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64, MD-2012 sau prin email la csi@ccr.md

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 14 martie 2024. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL) la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

/+373/ 22 21-25-76