Termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de construcție condiții de accesibilitateAsociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, creează şi dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea îmbunătățirii calității vieții.

Obiectiv: În scopul accesibilizării intrării unei instituții private  la necesitățile individuale ale persoanelor cu dizabilități, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de oferte privind achiziționarea serviciilor de construcție condiții de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectul serviciului: Lucrări de construcție intrare imobil pentru accesibilizare instituție privată pentru persoane cu dizabilități.

Lucrările presupun amenajarea căii de acces pentru adaptarea instituției la nevoile persoanelor cu dizabilități prin amenajarea unei rampe care va permite accesul în instituție a persoanelor cu dizabilități locomotorii și cu deficiențe de vedere, conform schiței de proiect din Anexa 1.

Responsabilitățile ofertantului:

Servicii de construcție rampă de acces în două nivele, cu lungimea de nivel_1=4,12m și nivel_2=5,52m liniari, cu bare de suport (mâna curentă) la înălțimea de 70 și 90 cm, din inox, pe ambele părți la distanța de 90 cm, interconectate între ele cu puntea de cotire 1,5m x 2,4m:

  • opțiune 1. Rampă de acces din beton;
  • opțiune 2. Rampă de acces din metal (în acest caz partea laterală, de jos a rampei trebuie să fie acoperită, de exemplu cu plăci decorative, pentru a nu se vedea picioarele de suport ale rampei și spațiul gol).

 Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Serviciile vor fi prestate în perioada martie -mai 2024. Activitățile menționate vor fi coordonate cu echipa Asociației.

Candidați eligibili:

În cadrul concursului pot să participe persoane fizice și juridice, care dispun de experiență relevantă în domeniu.

Procedura de aplicare:

Cei interesați sunt rugați să transmită un dosar de aplicare care va conține următoarele:

  • Oferta financiară și termenele de executare.

În ofertă se vor include:

  1. Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei (persoane juridice).
  2. Prețul prezentat în MDL per 1 metru liniar de rampă din beton, cu bare de suport;
  3. Prețul prezentat în MDL per 1 metru liniar de rampă din metal, cu bare de suport;
  4. Prețul total al ofertei în MDL, cu TVA inclus, care va prevedea costul manoperei.
  5. Termene de executare.

Prețul nu poate fi modificat din momentul recepționării ofertei și pe întreaga perioadă de realizare a contractului. Oferta prezentată cu lipsa prețului se consideră nulă și se respinge.

  • CV-ul aplicantului sau al organizației/companiei aplicante.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: valentina.toporet@motivation-md.org cu mențiunea „Construcție rampă de acces” până la data de 17 martie 2024, ora 17.00.

Cererile de informații despre acest concurs vor fi solicitate la adresa de email: tudor.onofrei@motivation-md.org, persoana de contact Tudor Onofrei, evaluator spații.

 

Notă. În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

În cazul în care se va recepționa o singură ofertă, MOTIVAȚIE va verifica dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezentul anunț și dacă oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil. Dacă oferta nu este conformă, nu va fi luată în considerare.

Pe parcursul evaluării ofertelor, MOTIVAȚIE are dreptul de a solicita oricărui ofertant și alte documente sau informații suplimentare, cu scopul de a verifica și certifica veridicitatea informațiilor din cadrul ofertei depuse. În acest fel, MOTIVAȚIE încearcă să se asigure că informațiile din cadrul fiecărei oferte sunt reale.

 

Anexa 1. Schiță de proiect Accesibilizare instituție privată.

Imagine1