Oferte comerciale pentru servicii de traducereOferte comerciale pentru servicii de traducere

Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă.

Cadrul general

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). 

Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă. 

Scopul

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2024 o companie (persoană juridică) sau mai multe companii, pentru prestarea serviciilor de traducere

IMPORTANT! Ofertele financiare vor fi prezentate în lei moldovenești, cu indicarea prețurilor cu TVA și TVA 0% 

Fundația Est-Europeană este instituție implementatoare de proiecte tehnice, livrările în cadrul cărora, sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG nr. 246 din 08 aprilie 2010 ”cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.  

Pentru Sarcina Tehnică și alte detalii vă rugăm să accesați pagina web FEE aici:

Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru servicii de traducere - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md) 

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 20 decembrie 2023.   

Oferta comercială cu menţiunea – Ofertă servicii traducere - se va expedia prin poşta electronică la adresa de e-mail concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău. 

Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail concurs@eef.md sau la numărul de telefon (022) 23 53 43, ext. 119.

Articol adaugat de: Natalia Barbu