Servicii de elaborare a documentației pentru reparația curentă cu replanificare a spațiului ”Civic Hub Cimișlia” din orașul Cimișlia, str. Mihai Eminescu, nr. 43Prin intermediul acestui proiect AO Dezvoltare prin Implicare își propune crearea unui spațiu de colaborare și petrecerea activităților OSC-urilor din raionul Cimișlia.

Acest spațiu se va Civic Hub Cimișlia, fiind totodată și sediul asociației. Pentru a deveni cetățeni cu adevărat activi, cimișlienii au nevoie de locuri în care să se întâlnească, de oportunități pentru a dezbate probleme de interes general, de contexte în care să învețe să comunice şi să colaboreze.

Astfel avem nevoie de a amenaja spațiul identificat în parteneriat cu primăria or. Cimișlia, corespunzător, ca să facă față necesităților.

2. OBIECTIVELE SARCINII 

Servicii de elaborare a documentației pentru reparația curentă cu replanificare a spațiului ”Civic Hub” din orașul Cimișlia, str. Mihai Eminescu, nr. 43,soluțiilor stilistice, de planificare, proiect  de execuție. Suprafața totală Civic Hub – 99,78m2, care include o sală multifuncțională pentru ședințe de cel mult 20 persoane cu suprafața de 31,2 m2, 2 birouri pentru asociații, cu suprafața de 17,2 și 18,5 m2,  antreu cu suprafața de 11m2, coridor 9,5m2, spațiu sanitar 1,4 m2, și 2 încăperi auxiliare de 8,4 și 4,7 m2. 

3. CERINȚELE DE BAZĂ PRIVIND SOLUȚIILE ARHITECTURALE: 

 • Elaborarea proiectului de execuție privind reparația curentă cu replanificare a spațiului ”Civic Hub Cimișlia”. (schimbarea coloristicii încăperilor, demolarea unui perete, înlocuirea a 2 ferestre, înlocuirea prizelor electrice și corpurilor de iluminat, demontarea caloriferelor vechi, prevederea locului pentru condiționere, înlocuirea coloristicii fațadei și amenajarea spațiului verde adiacent Civic Hub)
 • Elaborarea planului de execuție, variație de plan (2D)
 • Plan mobilare la scară (electronic, PDF-file)
 • Elaborarea devizelor de cheltuieli, formele 1,3,5,7.
 • Monitorizarea în timpul lucrărilor de finisaje;
 • Consultarea echipei de constructori ce vor executa lucrările de reparație a Civic HUB-ului.

#Documentația va fi elaborată în conformitate cu normelor și regulilor în construcție în vigoare, a Republicii Moldova.

4. CERINȚE DE CALIFICARE SI BAZA DE EVALUARE (criterii de evaluare) a. Experiență generală: 50 puncte

 • Minim 3 ani experiență în domeniul proiectării și design-ului;
 • Capacitatea tehnică și profesională de a livra proiectele în termeni restrânși.

c. Experiența profesională a personalului cheie implicat în realizare a sarcinii: 50 puncte

 • Echipa de specialiști implicați în realizarea sarcinii să includă specialiști certificați în domeniul arhitecturii sau designului de interior.
 • Managerul de proiect să dețină experiență profesională în proiectare și design minim 3 ani
 • Managerul de proiect să posede cunoaștere avansată a limbii române, atât oral cât și scris.

Pentru confirmarea cerințelor de calificare solicitate pot fi prezentate Certificate de  calificare, contracte realizate, CV-uri sau orice alt document confirmativ.

5. DURATA SARCINII, TIMPUL ESTIMAT DE ÎNCEPERE ȘI REALIZARE A  SARCINII

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în luna iunie și realizată până în 10 august 2023,  cu livrabilele prezentate după cum urmează:

Denumirea livrabilelor

Termenul 

limită de 

prezentare

Activitatea de consultare a beneficiarilor subproiectului: OSC-urile din raionul Cimișlia, primăria Cimișlia.

Până la 5 zile de  la semnarea 

contractului

Revizuirea planurilor existente și propunerea de amplasare a spațiilor  menționate mai sus ținând cont de starea actuală a clădirii.  Executarea lucrărilor de măsurare

Până la 5-a zi de  la semnarea 

contractului

Elaborarea proiectului de execuție privind reparația curentă cu replanificare a spațiului ”Civic Hub Cimișlia”. (schimbarea coloristicii încăperilor, demolarea unui perete, înlocuirea a 2 ferestre, înlocuirea prizelor electrice și corpurilor de iluminat, demontarea caloriferelor vechi, prevederea locului pentru condiționere, înlocuirea coloristicei fațadei și amenajarea spațiului verde adiacent Civic Hub)

Până la 40 zile  de la semnarea  contractului

Supraveghere de autor a lucrărilor în colaborare cu coordonatorul  proiectului

Pe parcursul 

realizării 

lucrărilor de 

reparație

Consultarea echipei de constructori ce vor executa lucrările de reparație a  spațiului HUB-ului.

Proiectul de execuție și planurile  aprobate, inclusiv toate documentele menționate vor fi prezentate în versiune electronică, format PDF.

6. CERINȚE DE RAPORTARE ȘI ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE

Liderul echipei va raporta managerului de proiect. Managerul de proiect va supraveghea procesul  de prestare a serviciilor și va gestiona realizarea contractului.

Beneficiarul va pune la dispoziția companiei contractate suportul necesar pentru realizarea  sarcinilor: Planul clădirii și alte informații necesare realizării proiectului

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 1. CV–ul cu indicarea experienței anterioare relevante;
 2. Certificat de atestare tehnico-profesională
 3. Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice
 4. Oferta financiară ( în cazul persoanelor fizice va fi prezentată oferta finală care va include

toate contribuțiile obligatorii).

Procedura de aplicare la concurs: companiile/persoanele interesate pot trimite dosarul la adresa electronică: dezvoltare.implicare@gmail.com . Termen de depunere a dosarelor -  12 iunie 2023. Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate. Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de email - dezvoltare.implicare@gmail.com  sau la nr. de telefon 069190481.

Acces la anexe și fotografii puteți avea pe linkul - https://drive.google.com/drive/folders/1UpmE1Y-dPLvZNINC36ii6cPsqUwavFyk?usp=drive_link

ANEXA Plan de nivel al clădirii:

Introduceti