Anunț de selectare a unei companii de auditAsociația Obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului proiectului „Evacuare, Asistență și Protecție pentru salvarea vieților în Ucraina, Moldova, România 2022, război, protecție și numerar”, implementat de AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” în parteneriat cu ADRA Moldova, finanțat de Internațional Humanitarian Assistance, Government of Canada (#IHA_Canada), în conformitate cu cerințele ISAS.

Valoarea proiectului - 1648000 lei.

Auditul se va defășura în perioada 05.06-23.06/2023. Raportul final al auditorului va fi necesar de prezentat pana la 28.06.2023.

Ofertanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de selectare:

-     Minim 5 ani de experiență în domeniu; companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova.

- oferta financiară cea mai avantajoasă.

 Ofertele pot fi prezentate fie pe adresa electronică a asociației, office@fcps.md, fie în plic sigilat la adresa fizică: or. Criuleni, MD 4801, str. 31 August 1989, nr. 112.

Ofertantul va indica obligatoriu datele sale de contact.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 29 mai, 2023, ora 16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dna Grajdian Mariana, manageră financiară AO FCPS, tel.: /+373/ 68479900, Email: marianagrajdian@fcps.md

 

Pentru oferta comercială vă rugăm să folosiți următoarele rechizite și date ale AO FCPS:

Beneficiar: AO Fiecare Contribuie pentru Schimbare, 

Cod fiscal: 1012620006495.

Directoare executivă, Victoria Secu.