Termeni de referință pentru postul vacant ȘoferA.O. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Șofer.

Obiectivul postului: realizarea activității de transportare a personalului și beneficiarilor Asociației (persoane cu dizabilități locomotorii) în condiții de securitate pe drumurile publice ale Republicii Moldova.

Sarcinile principale ale postului:

 • Transportă beneficiarii Asociației la punctele de destinație;
 • Asistă urcarea / coborârea beneficiarilor cu dizabilitate în unitatea de transport şi asigură adaptarea acesteia pentru beneficiari;
 • Acordă, la necesitate, suport în transportarea materialelor birotice și/sau kiturilor de produse alimentare și de igienă pentru distribuire pentru beneficiarii Asociației;
 • Transportă în siguranță specialiștii Asociației în scopuri de serviciu;
 • Întreține autovehiculul, ceea ce presupune efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filtre;
 • Exploatează autovehiculele Asociației în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia;
 • Duce evidenţa valabilităţii tuturor documentelor şi verificărilor vehiculelor;
 • Asigură evidența kilometrilor parcurși și încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru autovehiculul aflat în responsabilitatea sa.

Perioada angajării: 01 iunie – 31 decembrie 2023, cu posibilitatea de extindere a contractului individual de muncă.

Timpul estimat pentru activitate: 8 ore/ zi, 5 zile/ săptămână. Uneori plecările vor fi în weekend.

Cerințe:

 • Studii: Școala de conducători auto, categoria B.
 • Experienţă profesională în servicii de transport călători.
 • Cunoştinţe tehnice elementare privind funcţionarea automobilului, diagnosticarea defectelor şi remedierea acestora. Cunoașterea Regulamentului circulației rutiere.
 • Abilităţi de administrare a echipamentului de urcare / coborâre a persoanelor  cu dizabilități la automobil.
 • Competență de completare a foilor de parcurs.
 • Abilităţi excelente de comunicare;
 • Abilități de relaţionare interpersonală;
 • Integritate, toleranţă, responsabilitate, discreţie profesională, capacitatea de a trata subiecte confidenţiale, onestitate, flexibilitate, rezistenţă la efort şi stres.
 • Cunoaşterea excelentă a limbilor română şi rusă.

Candidații/ candidatele care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite până la data de 30 mai 2023 CV-ul, cu specificarea salariului solicitat. Dosarul poate fi depus prin poştă la adresa Asociației (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) sau prin e-mail la valentina.toporet@motivation-md.org. În mesajul e-mail se va specifica subiectul: Angajare Șofer.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.