Asociația Obștească Ophelia anunţă concurs de selectare a unei companii pentru achiziționare mobilier și echipament tehnic pentru dotarea Centrului de Reziliență a Femeilor OpheliaAsociația Obștească OPHELIA

Republica Moldova

 

anunţă concurs de selectare a unei companii pentru achiziționare mobilier și echipament tehnic pentru dotarea Centrului de Reziliență a Femeilor Ophelia

 

Activitate în cadrul proiectului „Suport femeilor refugiate și fetelor supraviețuitoare a Violenței Bazate pe Gen”, finanțat de UN Women.Sub îndrumarea AO Ophelia  compania va furniza mobilier și echipament tehnic pentru dotarea Centrului de Reziliență a Femeilor Ophelia în conformitate cu Termenii de Referință și Oferta comercială.

 

Calificarea şi experienţa companiei care va fi selectată:

 

 •  Capacitatea economică și financiară a candidatului: Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani.

 Criterii pentru persoane juridice:

 1. Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului trebuie să depășească 50 000,00 EUR (cincizeci mii de euro);

Vă rugăm să furnizați împreună cu oferta dvs. de licitație bilanţurile pentru ultimii trei ani.

 1. Capacitatea profesională a candidatului - Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani de la data limită de depunere a ofertei.
 2. Capacitatea tehnică a candidatului. Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani de la data limită de depunere. Conţinutul ofertei:

Organizațiile interesate vor prezenta următoarele documente.

 • Numele ofertantului, Datele de contact și datele bancare a ofertantului;
 • Copia extrasului din registrul de stat;
 • Oferta tehnică și financiară ;
 • Alte documente relevante ce confirmă capacitatea financiară, economică și profesională a ofertantului. Informaţia referitor la detaliile lucrărilor solicitate este inclusă în Termenii de Referinţă și Caietul de sarcini ataşaţi. https://docs.google.com/document/d/1lIu0CT8vtOdq1-fPT0dFGSgmsVrhAcSl/edit?usp=share_link&ouid=108486289897561036127&rtpof=true&sd=true

 

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 01 iunie 2023, prin e-mail asociatia.ophelia@gmail.com   cu referinţa „Concurs – Achiziționare mobilier și echipament tehnic”. Sau pot fi depuse personal la adresa AO Ophelia, Prospectul Republicii nr.11, Cahul, MD – 3900.
TERMENI DE REFERINŢĂ PRIVIND

SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENT TEHNIC ÎN CADRUL CENTRULUI DE REZILIENȚĂ A FEMEILOR OPHELIA

 

în cadrul proiectului „Suport femeilor refugiate și fetelor supraviețuitoare a Violenței Bazate pe Gen”, finanțat de UN Women.

 

17 mai 2023

 

Asociația obștească Ophelia anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii pentru dotarea cu mobilier și echipament tehnic în cadrul Centrului de Reziliență a Femeilor  Ophelia.

 

Descrierea proiectului: 

Proiectul are ca scop îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea centrelor multifuncționale în cele trei regiuni (Nord, Centru, Sud) pentru femeile victime și femeile în poziții vulnerabile (cum ar fi femeile din grupuri etnice, femeile ucrainene și femeile cu vulnerabilități multiple) care vor oferi o gamă largă de servicii și spațiu pentru organizațiile de femei și grupurile de femei.Perioada pentru realizarea a serviciilor: iunie 2023

 

Locația:

Cahul, Republica Moldova.

 

Sarcini:

Compania urmează să furnizeze bunuri conform Ofertei comerciale atașate la prezentul anunț.

 

Compania selectată va furniza bunurile sub supravegherea managerului de proiect care are responsabilitatea generală în ceea ce privește toate activitățile proiectului și aspectele contractuale ale acestui concurs.

 

Calificarea necesară:

 

 •  Capacitatea economică și financiară a candidatului: Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani.

 Criterii pentru persoane juridice:

 1. Cifra de afaceri medie anuală a ofertantului trebuie să depășească 50 000,00 EUR (cincizeci mii de euro);

Vă rugăm să furnizați împreună cu oferta dvs. de licitație bilanţurile pentru ultimii trei ani.

 1. Capacitatea profesională a candidatului - Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani de la data limită de depunere a ofertei.
 2. Capacitatea tehnică a candidatului. Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani de la data limită de depunere. 

 

Rezultate aşteptate:

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de AO Ophelia  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi AO Ophelia).

 

Oferta va avea următorul conţinut:

Organizațiile interesate vor prezenta următoarele documente.

 • Numele ofertantului, Datele de contact și datele bancare a ofertantului;
 • Copia certificatului din registrul de stat;
 • Oferta tehnică și financiară (caietul de sarcini);
 • Alte documente relevante ce confirmă capacitatea financiară, economică și profesională a ofertantului. 

 

Toate datele personale sunt destinate utilizării interne a AO Ophelia, confidențialitate garantată.

 

Criteriul de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este definitiv și nu poate fi ajustat după termenul limită pentru depunerea ofertelor. 

Selecția ofertelor se va face pe principiul cel mai bun raport calitate-preț, ponderea 80% calitate tehnică și 20% preț.

Ofertanții câștigători și ofertanții ce nu au fost selectați vor fi informați în scris despre rezultatele procedurii de evaluare.

Timpul estimat de răspuns către ofertanți este de maxim 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor.Plata pentru bunurile achiziționate:

Plata va fi efectuată prin  transfer bancar în MDL în conformitate cu contractul de prestări servicii.

 

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

Ofertele se vor aplica prin e-mail asociatia.ophelia@gmail.com   cu referinţa „Concurs – Achiziționare bunuri”

Formă fizică: adresa: AO Ophelia, Prospectul Republicii nr.11, et.2, bir. 4, Cahul, MD – 3900. Dosarul ofertei va fi plasat într-un plic sigilat.

 

Data limită: 

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 01 iunie, orele 17:00.

AO Ophelia își rezervă dreptul să oprească procesul de recepție a ofertelor înaintea termenului limită în cazul recepționării a 3 oferte.

Ofertele intarziate vor fi respinse.

 

Pentru informații suplimentare: 

Tel: 079078570

e-mail asociatia.ophelia@gmail.com   

Articol adaugat de: Maria Cristenco