Achizitia prin cerere de cotatii a mobilieruluiAchizitia prin cerere de cotatii a mobilierului

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                            

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)
 • Obiectul achiziției: Mobilier școlar
 • Nr.: MD-V. Lupu-350271-GO-RFQ

 

 1. IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-06 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de mobilier școlar.
 3. IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nr./r

                                                          Denumirea bunurilor                                  

Cantitate

(bucăți)

Lotul nr.1

Mobilier

Set din 3 dulapuri pentru laptopuri.

1

Set din 2 dulapuri pentru materiale didactice.

1

Dulap pentru inventar tehnic.

9

Set din 2 dulapuri pentru materiale didactice/ haine.

1

Set din 4 dulapuri pentru materiale didactice.

1

Tumbe cu trei cutii (sertare), pe rotile.

6

Masă pentru profesor cu tumbă pe rotile 1700x700x760 mm.

2

Masă pentru profesor cu tumbă pe rotile 2000x700x760 mm.

1

Lotul nr. 2

Mobilier școlar standard

Bancă școlară individuală cu poliță, cu înălțime reglabilă.

260

Scaun școlar, reglabil pe înălțime.

290

Mese pentru laboratorul de informatică.

30

Masă-birou pentru profesor, cu sertare.

7

Scaun tapitat.

11

Lotul nr 3

Table școlare

Tablă școlară triptică (iniată), pentru scrierea cu cretă, suprafața de lucru magnetică, 3000x1200mm.

1

Tablă școlară monobloc pentru scrierea cu cretă suprafața de lucru magnetică, 3000x1200mm.

6

Tablă școlară monobloc, suprafața de lucru magnetică, 2400x1200mm.

2

 

 

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru 0800-1700.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos Orhei, str. Vasile Mahu,162, sau electronic la adresa e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, până la 29 mai 2023, ora 1500.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Puteți oferta pentru unul sau mai multe Loturi în cadrul acestei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate lot cu lot și contractul va fi atribuit firmei care va oferi cel mai mic cost total evaluat al fiecărui lot. Ofertanții sunt obligați să prezinte oferta pentru întreaga cantitate din fiecare lot (loturi) cu articolele incluse. Ofertele/loturile incomplete sau parțiale nu vor fi luate în considerare. Ofertele/opțiunile alternative nu sunt permise.
 2. Oferta Dumneavoastră în limba română, după caz, trebuie să fie însoțită de informații generale despre ofertant (o copie a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, o copie al Certificatului de atribuire a contului bancar), certificat de calitate la materia primă utilizată la producerea mobilierului-pentru Lotul nr.1/certificat de conformitate a mobilierului-pentru Lotul nr.2.
 3. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și altor persoane cointeresate la adresa de mai jos Orhei, str. Vasile Mahu,162, anticamera, blocul 1, etajulI, data: 29 mai 2023, ora 1515.
 4. Adresa indicată în punctele 5,6:

      MD-3505, Republica Moldova , or. Orhei, str. Vasile Mahu,162,

      Anticamera, blocul I, etajul I

      tel: 023524654; 069934348

      e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

      http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/anunt%20%20mobilier%20scolar.pdf

 

 

Semnătura managerului de subproiect

Nume, Prenume  Valentina Sandul

Articol adaugat de: Vitalie Colun