Achizitia prin cerere de cotatii a bunurilor, materiale didactice (instrumente muzicale, inventar sportiv, planșe și auxiliare curriculare)Achizitia prin cerere de cotatii a bunurilor, materiale didactice (instrumente muzicale, inventar sportiv, planșe și auxiliare curriculare)

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția:Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Titlul proiectului:Învățământul Superior din Moldova                             

ID Proiect:P167790

Titlul subproiectului: Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Obiectul achiziției: Mijloace didactice (instrumente muzicale, inventar sportiv, planșe și auxiliare curriculare)

Ref. Nr.:MD-V. Lupu-355029-GO-RFQ

 

1.IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldovaîn cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

2.În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului  atribuit în cadrul achiziției de mijloace didactice (instrumente muzicale, inventar sportiv, planșe și auxiliare curriculare).

3.IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea mijloacelor didactice :

Nr./r

Denumirea bunurilor

Cantitate (bucăți)

Lotul nr. 1

Instrumente muzicale

Acordeon cu clape

4

Tobiță

4

Metalofon

4

Tamburină

4

Chitară

2

Lotul nr.2

Inventar sportiv

Panou de baschet

4

Masă de tenis                                                                                  

2

Bară pentru perete suedez

2

Bancă de gimnastică

7

Spalier pentru perete suedez

3

Tatami saltea eva

48

Roată pentru abdomen

2

Scară sportivă

2

Minge de gimnastică

2

Minge de gimnastica (Arahis)

2

Minge de gimnastică cu mâner

4

Baston de gimnastică

20

Cerc de gimnastică

20

Coardă de gimnastică

20

Clipsă pentru bastonul de gimnastică

30

Suport pentru bastonul de gimnastică

20

Minge medicinală

10

Ac pentru umflat mingea

20

Barieră

10

Con cu găuri

12

Con fără găuri

10

Maiou

30

Manometru pentru mingi

1

Numere pentru conuri

1

Scorier

1

Jetoane de marcaje

1

Plasă pentru 15 mingi

2

Plasă pentru volei

2

Antene pentru plasa de volei

1

Plasă pentru coșul de baschet

4

Minge pentru fotbal

15

Minge pentru baschet

15

Minge pentru volei

12

Set badminton

2

Pompă pentru mingi

1

Bază pentru bastoane

10

Stand pentru  cercuri de gimnastică

10

Lotul nr.3

Auxiliare curriculare

 Manuale pentru clasele primare

256

Caietul elevului la disciplinele claselor primare

205

Ghidul de implementare a manualului

6

Teste de evaluare pentru elevi

30

Proiecte didactice/Modele

15

Sumar de fișe în baza aplicării SÎDC

6

Lotul nr.4

Planșe laminate

Matemagia (80cm x 60cm )

1

Misterul matematicii(120cm x 80 cm)

1

Căsuța numerelor (80cm x 60cm)/ (120cm x 80 cm)

2

Cifre/ Scriem cifrele corect (80cm x 60cm)/ (80cm x 60 cm)

2

Căsuța literelor (80cm x 60cm )

1

Alfabetul limbii române cu litere și imagini  (60cm x 80cm)

1

Alfabetul limbii române  (80cm x 60cm)

1

Dulce grai (80cm x 60cm )

1

CIFRE&Litere (240cm x 20cm)

1

Calendarul naturii(90cm x 60cm)/(80cm x 60cm )/(90cm x 80cm)

3

Bursa muncii (80cm x 60cm)

1

Rutina zilei  (80cm x 60cm )

1

Rutina&Calendarul naturii/ (90cm x 80cm)/(90cm x 70cm)

2

Drepturile copiilor (60cm x 60cm)

1

Obligațiile copiilor (80cm x 60cm )

1

 4.Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.

5.Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348,                        e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

6.Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, sau electronic la adresa  e-mail: colpedagogorhei@gmail.compână la 31 mai 2023, ora 1400.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

7.Puteți oferta pentru unul sau mai multe Loturi în cadrul acestei Invitații. Ofertele de preț vor fi evaluate lot cu lot și contractul va fi atribuit firmei care va oferi cel mai mic cost total evaluat al fiecărui lot. Ofertanții sunt obligați să prezinte oferta pentru întreaga cantitate din fiecare lot (loturi) cu articolele incluse. Ofertele/loturile incomplete sau parțiale nu vor fi luate în considerare. Ofertele/opțiunile alternative nu sunt permise.

  8.Oferta Dumneavoastră în limba română, după caz, trebuie să fie însoțită de informații generale despre ofertant (o copie a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, o copie al Certificatului de atribuire a contului bancar), pașaportul tehnic/broșura cu parametrii tehnici emis de către producător pentru Lotul nr.1(instrumente muzicale).

9.Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și altor persoane cointeresate la adresa de mai jos or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, anticamera, blocul 1, etajulI,data: 31 mai 2023, ora 1415.

10.Adresa indicată în punctele 5 și 6:

      MD-3505, Republica Moldova , or. Orhei, str. Vasile Mahu,162,

      Anticamera,blocul I, etajul I

      tel: 023524654; 069934348

      e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

      http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/RFQ%20Goods%20WB.pdf

Articol adaugat de: Vitalie Colun