Cerere de exprimare a interesului: Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlareCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-03 din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD-I. HASDEU-350209-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlare

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul a obținut  subproiectul „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetăriiși intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educational de predare-învățare-evaluare prin crearea unui spațiu educational modern sau a unui hub educational numit „EduHub - CIH Cahul”. Hub-ul Educațional va integra într-un spațiu comun 5 medii educaționale după cum urmează: sala multifuncțională, 2 laboratoare digitale și 2 săli de clasă moderne. Crearea hub-ului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

În vederea consolidării competențelor profesionale ale cadrelor didactice, IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul” a planificat realizarea unui program de instruire pentru 34 cadre didactice din instituție. Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlare. Drept rezultat  al programului de formare, fiecare participant va elabora cel puțin o evaluare finală digitală pentru o disciplină sau unitate de curs, folosind în mod eficient funcționalitățile și resursele oferite de platforma Moodle sau My Test.

34 cadre didactice vor fi divizate în două grupuri de instruire  a câte 17 persoane, durata serviciilor fiind de 11 zile Serviciile vor fi prestate  în luna august 2023. Instruirile se vor realiza în incinta IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, mun. Cahul, str. Dunării 36. Instituția poate asigura cazarea Consultantului în căminul instituției.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau poate fi găsiți pe următorul site web: https://cihcahul.md/achizitii/anunturi

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlare.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de formare cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlare.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul Științe ale educației, sau domenii conexe
  • experiență de cel puțin de 5 ani în prestarea serviciilor de formare în domeniul respectiv;
  • deţinători de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științifico-didactic va constitui o prioritate;
  • experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare;
  • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
  • posedarea limbii române (scris și oral);
  • flexibilitate și abilități analitice bune;
  • abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00 - 17:00, str.36, Dunării, Cahul, 3909, Republica Moldova; +373 29941530; e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md

Cererile trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV, cel puțin o scrisoare de recomandare, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate prin e-mail până la data de: 30.05.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: 36, Dunării, Cahul, 3909, Republica Moldova

Tel/fax: +373 29941530

E-mail: cihsecretariat@cihcahul.md

 

Semnătura Managerului de proiect

ZBÎRCIOG TATIANA ___________________