Solicitare ofertă de preț pentru servicii de cazare, alimentare și sală de trainingCentrul CONTACT solicită ofertă de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training în cadrul programului de dezvoltare al ONG-urilor „reSTART”, realizat cu susținerea financiară a Suediei.

Astfel, solicităm ofertă de preț pentru cazare, alimentare și sală de training în raza municipiul Chișinău pentru o instruire cu durata de 3 zile.

Solicităm oferta pentru perioada lunii iulie 2023, conform prezentului tabel, MDL:

Notă! Doar ofertele prezentate conform formatului tabelului de mai jos vor fi admise în concurs

Tipul serviciului

Preț per unitate

MDL

Preț total

MDL

Preț total (TVA0)

MDL

Arenda sală de training – specificăm că sala trebuie să permită amplasarea celor 20 de participanți (3 zile, inclusiv flipchart, proiector, laptop, etc)

     

Apă plată butelie în sala de training (3 butelii pentru 3 zile de instruire) 

     

Cazare pentru 20 participanți x 2 nopți (camera dublă, triplă)

     

Micul dejun (2 zile * 20 persoane).

*În caz dacă dejunul este inclus în cazare menționați acest lucru.

     

Prânz (3 zile*25 persoane) care va include: felul 1, felul 2, salată, pâine, suc (meniu variat)

     

Cina (2 zile * 20 persoane) care va include: felul 2, salată, desert, pâine, suc (meniu variat)

     

Pauza de cafea care include: ceai, cafea, plăcinta cu brânză/cartof/varză, fructe de sezon, biscuiți, meniu variat

(7 pauze a câte 20 persoane fiecare)

     

TOTAL MDL

     

Notă! Doar ofertele prezentate conform formatului tabelului de mai jos vor fi admise în concurs

Detalii:

 • Livrarea serviciilor către Centrul CONTACT în cadrul proiectului menționat, se va face cu TVA 0%,actele confirmative vor fi prezentate ofertantului selectat;
 • Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Centrului CONTACT pentru coordonarea modificărilor logistice, care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor;
 • Instruirile sunt planificate a fi desfășurate în perioada lunii iulie 2023.

Criterii de selecție:

 • experiență în domeniu;
 • disponibilitatea serviciilor de cazare, alimentare și spațiu de instruire în raza mun. Chișinău;
 • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate);
 • reputația companiei și capacitatea de a presta servicii calitative;
 • copia autorizației de comerț și autorizației sanitare.

Pentru participare la concurs ofertantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei;
 • Oferta financiară în MDL (cu indicarea prețului TVA 0%);
 • Datele de contact ale companiei, inclusiv persoana de contact;

Notă: La ofertă se vor anexa adițional meniurile propuse pentru prânz, cina și pauză de cafea.

Data limită de depunere a ofertelor: 02 iunie 2023, inclusiv.

Doar compania selectată va fi contactată.

Așteptăm ofertele la adresa de Email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiunea „Servicii de cazare și alimentare reSTART”.

Pentru orice alte întrebări sau precizări vă rugăm să contactați: Tel/fax: (373 22) 233948, 068093861. Persoană de contact: Anișoara Bezărău.