Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like LublinINVITAȚIE DE PARTICIPARE LA DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII VIZIBILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Procedura de achiziție: Procedură simplificată (PRAG 2019)

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 mai 2023, 15:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 9 iunie 2023, 15:00

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț

Anunțuri şi informaţii: 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA DESFĂȘURAREA UNEI CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ÎN VEDEREA CREȘTERII VIZIBILITĂȚII ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI (chisinau.md)

 

 

INVITATION TO TENDER FOR CONDUCTING AN AWARENESS CAMPAIGN TO INCREASE THE VISIBILITY OF THE PROJECT ACTIONS

Procurement procedure: simplified procedure (PRAG 2019)

Purpose: Conducting an awareness campaign to increase the visibility of the Project actions 

Deadline for requesting clarification: May 19, 2023, 15:00

Deadline for tender submission: June 9, 2023, 15:00

Award criterion: best price – quality ratio

Notices and information:

INVITATION TO TENDER FOR CONDUCTING AN AWARENESS CAMPAIGN TO INCREASE THE VISIBILITY OF THE PROJECT ACTIONS (chisinau.md)