Termen extins AO Servicii Sociale Durabile anunță concurs pentru contractarea unui consultant în educație incluzivăÎncepând cu luna aprilie 2023, AO Servicii Sociale Durabile,  implementează proiectul ”Dezvoltare prin organizare” în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Organizațiile Societății Civile, implementat de Oficiul de țară al UN WOMEN Moldova.

Prin implementarea acestui proiect, ne propunem capacitarea și dezvoltarea organizațională care va asigura durabilitatea asociației pentru îmbunătățirea calității vieții a persoanelor din grupuri social vulnerabile.

În această context, A.O. Servicii Sociale Durabile angajează Consultant național pentru realizarea următoarelor sarcini: 

  • Evaluarea și elaborarea politicilor organizaționale (Revizuirea planului strategic, elaborarea politicilor organizaționale inclusiv privind implicarea voluntarilor);
  • Dezvoltarea Planului de fundraising pentru asociație;
  • Consolidarea cunoștințelor în domeniul durabilității financiare, inclusiv prin scrierea de proiecte (livrarea unui curs de instruire pe partea de durabilitate financiară a organizație, scrierii și managementul proiectelor)
  • Instruirea membrilor Asociației pentru identificarea și stabilirea parteneriatelor cu autoritățile publice locale, instituții sau alți potențiali parteneri, în implementarea proiectelor.

Detalii găsiți aici: Termeni de referință

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul ;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei.

Documentele semnate și scanate vor fi expediate la adresa de email: ssdurabile@gmail.com cu indicarea ”Concurs” în linia de subiect.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15.05.2023

Detalii suplimentare pot fi solicitate apelând la numărul de telefon:

069888697 Digori IonCoordonatoare de proiect