Cerere de exprimare a interesului: Instruirea cadrelor didactice în dezvoltarea abilităților de realizare a planului de dezvoltare personalăCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 

Republica Moldova 

Denumirea subproiectului „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul” 

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-03 din 24.10.2022 

Nr. Referinţă:  MD-I. HASDEU-353998-CS-INDV 

Titlul sarcinii: Instruirea cadrelor didactice în dezvoltarea abilităților de realizare a planului de dezvoltare personală 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează a fi implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. 

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul implementează subproiectul „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”, respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.  

În vederea realizării obiectivului 3, IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul a planificat realizarea unui program de instruire pentru 34 cadre didactice din instituție. Serviciile de instruire includ formare în dezvoltarea abilităților de realizare a planului de dezvoltare personală, corelat cu planul de dezvoltare instituțională. Drept produs al programului de formare va fi elaborarea unor proceduri de monitorizare și evaluare a Planurilor de dezvoltare personală și profesională elaborate, ajustarea acestora la planul de dezvoltare instituțională și la documentele de politici și realizarea rapoartelor cu privire la atingerea obiectivelor de dezvoltare profesională.  34 cadre didactice vor fi divizate în două grupuri de instruire  a câte 17 persoane, durata serviciului fiind de 11 zile. Serviciul va fi oferit în luna august 2023. Instruirile se vor realiza în incinta IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, mun. Cahul, str. Dunării 36. Instituția poate asigura cazarea consultantului în căminul instituției.  

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau poate fi găsiți pe următorul site web: https://cihcahul.md/achizitii/proceduri  

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a cadrelor didactice pentru evaluarea finalităților de învățare în învățământul profesional tehnic. 

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de formare a cadrelor didactice pentru evaluarea finalităților de învățare în învățământul profesional tehnic. 

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări: 

 • studii superioare în domeniul  Științe ale educației, sau domenii conexe;  
 • experiență de cel puțin de 5 ani în prestarea serviciilor de formare în domeniul respectiv;  
 • deținători de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științifico-didactic va constitui o prioritate;  
 • cunoștințe solide în domeniul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice, cu o înțelegere aprofundată a abordărilor, metodelor și tehnicilor de planificare și raportare a activității; 
 • abilități excelente de comunicare și facilitare, cu o capacitate deosebită de a comunica idei complexe într-un mod accesibil și atractiv pentru adulți; 
 • experiență în utilizarea tehnologiilor moderne de învățare, precum și a unor instrumente specifice în managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice, metodelor și tehnicilor de planificare și raportare a activității; 
 • posedarea limbii române (scris  și oral); 
 • flexibilitate și abilități analitice bune; 

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.  

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.  

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:    

8:00 - 17:00, str.36, Dunării, Cahul, 3909, Republica Moldova; +373 29941530; e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md 

Cererile trebuie să includă: 

 1. scrisoarea de exprimare a interesului;  
 1. CV  
 1. cel puțin o scrisoare de recomandare, dacă există. 

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, prin e-mail până la data de: 24.05.2023, ora 12:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică. 

E-mail: cihsecretariat@cihcahul.md