Achiziție de servicii de consultanță pentru instruirea privind managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didacticeCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-03 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD-I. HASDEU-353989-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Instruirea privind managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice.

Informații generale

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează a fi implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul implementează subproiectul „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”, respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educational de predare-învățare-evaluare prin crearea unui spațiu educational modern sau a unui hub educational numit „EduHub - CIH Cahul”. Hub-ul Educațional va integra într-un spațiu comun 5 medii educaționale după cum urmează: sala multifuncțională, 2 laboratoare digitale și 2 săli de clasă moderne. Crearea hub-ului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Proiectul propus este orientat spre atingerea a următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Modernizarea spațiilor educaționale în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu, prin dotare cu echipament și resurse educaționale relevante pregătirii profesionale inițiale în domeniul Educație.

O.2. Îmbunătățirea programelor de formare inițială la domeniul Educație pentru sporirea calității procesului de pregătire profesională, prin revizuirea suporturilor curriculare din perspectiva implementării TIC și a dezvoltării Gândirii Critice.

O.3. Consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale în vederea implementării calitative a programelor din domeniul Educație, prin implicare în activități de dezvoltare profesională.

În vederea realizării obiectivului 3, IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul a planificat realizarea unui program de instruire pentru 34 cadre didactice din instituție. Serviciile de instruire includ formare în managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice. Drept produs al programului de formare vor fi Planurile de dezvoltare personală și profesională a participanților, corelate la Planul de dezvoltare al instituției.  34 cadre didactice vor fi divizate în două grupuri de instruire  a câte 17 persoane, durata serviciului fiind de 11 zile. Serviciul va fi oferit în luna iunie 2023. Instruirile se vor realiza în incinta IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, mun. Cahul, str. Dunării 36. Instituția poate asigura cazarea consultantului în căminul instituției.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://cihcahul.md/achizitii/anunturi

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare în managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de formare în managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul Științe ale educației, sau domenii conexe;
 • experiență de cel puțin de 5 ani în prestarea serviciilor de formare în domeniul respectiv;
 • deținători de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științifico-didactic va constitui o prioritate;
 • cunoștințe solide în domeniul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice, cu o înțelegere aprofundată a abordărilor, metodelor și tehnicilor utilizate în acest domeniu;
 • abilități excelente de comunicare și facilitare, cu o capacitate deosebită de a comunica idei complexe într-un mod accesibil și atractiv pentru adulți;
 • experiență în utilizarea tehnologiilor moderne de învățare, precum și a unor instrumente specifice în managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice;
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • flexibilitate și abilități analitice bune;

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00 - 17:00, str.36, Dunării, Cahul, 3909, Republica Moldova; +373 29941530; e-mail:cihsecretariat@cihcahul.md

Cererile trebuie să includă:

 1. scrisoarea de exprimare a interesului, care include viziunea consultantului privind planul de oferire a serviciului;
 2. CV
 3. cel puțin o scrisoare de recomandare, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, prin e-mail până la data de: 18-Mai -2023, ora 12:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

E-mail: cihsecretariat@cihcahul.md

 

Semnătura Managerului de proiect

ZBÎRCIOG TATIANA