Tender pentru achiziționarea lucrărilor de reconstrucție interioară a Centrului „Vivas” din or. Criuleni

Asociația Obștească „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (AO FCPS) din or. Criuleni, anunță tender pentru achiziționarea lucrărilor de reconstrucție interioară a Centrului „Vivas” din or. Criuleni, amplasat pe str. 31 August 1989, nr. 140.

Tenderul este lansat în cadrul proiectului „Evacuare, Asistență și Protecție pentru salvarea vieților în Ucraina, Moldova, România 2022, război, protecție și numerar”, implementat de ADRA Moldova în parteneriat cu AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, finanțat de International Humanitarian Assistance, Government of Canada (IHA Canada).

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: lucrări de reconstrucție interioară a Centrului „Vivas” din or. Criuleni, după cum urmează:

  • Demolarea pereților interiori – 211 m2
  • Demolarea tencuileii de pe pereți interiori și exteriori – 429 m2
  • Scoaterea deșeurilor de construcție în raza clădirii și depozitarea lor

 Ofertanții vor prezenta următoarele documente obligatorii:

  • Certificatul de înregistrare/Extras din Registrul de Stat;
  • Oferta financiară pentru achiziția solicitată de lucrări.

Drept criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi cel mai mic preț oferit.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Ofertele pot fi expediate prin poșta electronica office@fcps.md; personal sau prin curier la adresa or. Criuleni, str. 31 August 1989, nr. 112, MD 4801, et. 2, sediul AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”.

Termenul de prezentare a ofertelor: 03 martie 2023, ora 17.00.

Data și ora deschiderii ofertelor: 03 martie, ora 17.30.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 068479900, persoana de contact Mariana Grajdian, manageră financiară