Anunț privind angajarea experților/expertelor anticorupție și a facilitatorilor locali pentru or.Șoldănești și or.Criuleni în cadrul proiectului „Tânăra generație spune „NU” corupției”Solicitant: Acest anunț este lansat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”.

Data limită pentru aplicare: 10.03.2023.

Informație Generală:

Asociația Obștească „Părinți Solidari” pe parcursul perioadei 19 ianuarie 2023 – 19 decembrie 2023, implementează proiectul „Tânăra generație spune „NU” corupției” cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul Proiectului „Societatea civilă împotriva corupției”, care are drept scop creșterea nivelului de integritate și a toleranței zero față de fenomenul corupției în 3 licee din or. Șoldănești și or. Criuleni.

În condițiile actuale, domeniul educațional continuă să fie vulnerabil la fenomenul corupției. Astfel, tânăra generație este expusă influenței factorilor corupționali chiar în mediul în care se află zi de zi, ani la rând, iar aceste experiențe le formează comportamente și valori cu care intră în viața matură. Ca urmare, tinerii replică în activitatea sa profesională și socială comportamente corupționale și lipsite de integritate, pe care le-au avut drept model de pe băncile școlii, colegiului sau a universității.

Prin activitățile planificate, proiectul „Tânăra generație spune „NU” corupției” își propune să contribuie atât la consolidarea mecanismelor de cooperare dintre societatea civilă cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, cât și la dezvoltarea toleranței zero  față de fenomenul corupției în sectorul educațional, care este și unul din sectoarele cu risc înalt de corupție.

Activitățile proiectului sunt orientate atât pentru informarea tuturor grupelor de actori din sistemul educațional, cât și pentru îmbunătățirea sau crearea de mecanisme, care să descurajeze  manifestările de corupție în instituțiile beneficiare.

În acest scop suntem în căutare de experți/experte anticorupție ale căror competențe și experiență ar fi relevante pentru realizarea sarcinilor pentru cele 3 poziții expuse mai jos dar și a unui/unor facilitatori:

Tipul serviciului

Responsabilitățile expertului/ expertei:

Expert pentru realizarea instruirilor

●      Realizarea sesiunilor de instruire anticorupție pentru elevi, cadre didactice și părinți din instituțiile de învățămînt din or.Șoldănești și or.Criuleni;

Expert pentru elaborarea ghidului anticorupție pentru părinți și elevi

●      Selectarea și adaptarea informației pentru un ghid anticorupție destinat părinților și elevilor (va include prevederi legislative din domeniul integritate și anticorupție de bază și specifice domeniului educațional, entități responsabile de asigurarea integrității în sistemul educațional, modalități de dezvăluire/ sesizare) în cadrul campaniei de promovarea a integrității printre actorii sistemului educațional;

Expert pentru elaborare planului de acțiuni anticorupție

●      Inventarierea mecanismelor de prevenire a comportamentelor corupționale și lipsite de integritate, existente în cadrul instituțiilor de învățământ beneficiare;

●      Realizarea a 3 ședințe de lucru cu administrațiile liceelor privind lacunele și impedimentele, cu care se confruntă în procesul de prevenire a comportamentelor corupționale și lipsite de integritate;

●      Elaborarea planurilor de acțiuni anticorupție pentru instituțiile beneficiare;     

Facilitator local pentru or. Șoldănești și Criuleni

●      organizarea activităților proiectului la nivel local (or. Șoldănești, or.Criuleni);

●      asigurarea prezenței beneficiarilor la evenimente;

●      participarea la elaborarea și organizarea unei campanii de advocacy în domeniul integrității;

●      menținerea comunicării cu grupurile țintă;

●      asigurarea aspectelor logistice pentru activitățile la nivel local;

●      elaborarea și consultarea unor materiale pentru activități și instruiri, etc.;

●      alte activități relevante pentru  realizarea obiectivelor proiectului la nivel local;

Experții/ expertele și Facilitatorii selectați vor realiza sarcinile descrise în perioada aprilie – decembrie 2023.

AO „Părinți Solidari” își rezervă dreptul de formare a unei  echipe din câțiva experți aplicanți,  pentru a asigura realizarea eficientă și în termen a sarcinilor propuse.

Calificarea și pregătirea profesională pentru Expert/expertă:

 • Studii superioare finalizate în domeniul drept, anticorupție sau alt domeniu conex;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul anticorupție / asigurarea integrității în domeniul educațional, relevantă pentru realizarea sarcinilor;
 • Buna cunoaștere a cadrului normativ conex realizării sarcinilor menționate;
 • Abilități demonstrate de cercetare, analiză și sinteză a datelor, căutare a informației, monitorizare și expunere a informației;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu echipa, flexibilitate, acuratețe în realizarea sarcinilor, punctualitate în livrarea rezultatelor, spirit de lucru în echipă și individual. 

Calificarea și pregătirea profesională pentru Facilitator local:

 • Studii superioare relevante domeniului;
 • Experiență de cel puțin 3 ani de activitate în organizații nonguvernamentale;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu echipa, flexibilitate, acuratețe în realizarea sarcinilor, punctualitate în livrarea rezultatelor, spirit de lucru în echipă și individual;
 • Experiență de lucru cu autoritățile locale constituie un avantaj!
 • Experiență de lucru în domeniul integrității constituie un avantaj! 

 

Termenii și condițiile de activitate: Contract prestări servicii, regim de muncă part-time, incluzînd  deplasări periodice în raioanele menționate. 

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV-ul candidatului actualizat;
 • Oferta financiară per zi de expertiză (în MDL / Net);
 • Link-uri care să demonstreze experiența anterioară în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor similare celor solicitate (pentru expert/expertă).

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: parintisolidari@gmail.com, cu mențiunea ”Concurs Expert/expertă anticorupție” sau ”Concurs Facilitator local or.Șoldănești, Criuleni ”, până la data de 10 martie 2023.

Detalii la număr de telefon 079660035, Ala Revenco – coordonatoare de proiecte.

Pentru interviu vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.

Articol adaugat de: Vera B.