Diaconia anunță concurs deschis de achiziție: vouchere care pot fi schimbate pe produse alimentare/igieniceTitlul proiectului: Emergency support for families of Ukrainian refugees in the Republic of Moldova, Moldovan host families and families from the vulnerable local population

Data: 01.02.2023
Instituția Religioasă Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei
Adresa juridică: str. 31 August 1989,  nr. 161, mun. Chişinău
Adresa de corespondenţă: str Criuleni 22, mun. Chişinău
IDNO: 1015620000081

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Emergency support for families of Ukrainian refugees in the Republic of Moldova, Moldovan host families and families from the vulnerable local population”.

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect achiziția voucherelor care pot fi schimbate pe produse alimentare și produse igienice de primă necesitate în cadrul magazinelor ofertantului (cu excepția articolele de tutungerie și cu conținut de alcool).

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei care va distribui voucherele către beneficiari (persoane fizice).

Termenul contractului: Februarie 2023 –  Decembrie 2023.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în republica Moldova:

  • licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine în mun. Chișinău și în republică;
  • să aibă capacitatea tehnică de gestionare a certificatelor/voucherelor valorice.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată conform Contului de plată eliberat de Furnizor în baza Comenzii de livrare înaintată furnizorului de către Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr. 1 la această cerere de ofertă și va conține următoarele informații:

  1. Informații despre ofertant (denumirea companiei/numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:
– copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (în cazul persoanelor juridice);

       2. Condiții financiare, de plată: (se vor indica condițiile de plată ale ofertantului. Condițiile financiare de plată ale solicitantului, indicate în această cerere               de ofertă, reprezintă o condiție dorită a solicitantului).

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale: 

Criteriu Pondere
Competitivitatea prețului la produsele alimentare și igienice de primă necesitate 50%
Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului 30%
Condițiile de emitere și de deservire a voucherelor 20%

Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili!!

Notă! Produsele achiziționate vor cuprinde toată gama produselor disponibile în magazin, cu excepția băuturilor alcoolice și produsele din tutun.

Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate în dependență de numărul bineficiari înregistrați, numărul stabilit fiind – 1800 vouchere, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: data 08 Februarie 2023, ora 13:00

Oferta va fi perfectată conform șablonului anexat la această cerere de ofertă, semnată de persoana abilitată și transmisă către Instituția Religioasă Misiunea Socială ,,Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, pe adresa or. Chișinău, str. Criuleni 22, sau scanată și expediată la adresa de e-mail office@diaconia.md, cu mențiunea: Oferta comercială.


Ofertele care vor fi prezentate în plic sigilat, obligatoriu vor avea indicate pe plic denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 022463228.

Dacă ofertanții interesați dispun de o rețea de magazine și/sau puncte de distribuție în alte regiuni decât mun. Chișinău, sunt rugați să prezinte lista acestora.