Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de transmisiune live a evenimentelorRef.: 5 din 26.01.2023

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de transmisiune live a evenimentelor a organizației.

Durata contractului – 3 ani.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transmitere live a evenimentelor care vor fi desfășurate de Asociație.

În acest sens, companiile interesate sunt rugate să prezinte oferte de preț, care vor conține următoarele informații:

Nr. Denumirea serviciului
1 Servicii de transmisiune live a evenimentelor în raza municipiului Chișinău

(indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)

2 Servicii de transmisiune live a evenimentelor în țară (în afara mun. Chișinău)

(indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)

3 Servicii de re-transmisiune live a evenimentelor din alte surse

(indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)

4 Disponibilitate de prestare a serviciilor în termeni restrânși de timp (cu un preaviz de 24 ore înainte de eveniment) DA/NU
5 Posibilitatea de a accesa/vizualiza (preferabil gratuit) nelimitat evenimentele proprii DA/NU
6 Disponibilitatea de a oferi reduceri în funcție de durata evenimentului (indicați în %)


Vă rugăm să prezentați oferta conform formularului atașat sau într-un format similar.

Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta trebuie să includă:

 • Prețul la cota TVA 20%, precum şi prețul la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie). Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA cu drept de deducere. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.
 • Certificatul de înregistrare sau Extrasul emis de ASP;
 • Portofoliul sau CV-ul companiei care să prezinte experiența relevantă a companiei de cel puțin 5 ani, inclusiv referințe din partea clienților;
 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate.

Oferta trebuie să conțină și informații despre următoarele cerințe tehnice:

 • de echipe/camere de filmat disponibile;
 • de accesări pentru ultimele 10 evenimente transmise live (în ordine cronologică inversă din momentul aplicării);
 • Alte detalii despre echipamentele utilizate și/sau avantajele tehnice de care dispune compania.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Raport preț-calitate;
 • Avantajele tehnice ale companiei.

Data limită de depunere a ofertelor: 08 februarie 2023, ora locală 18:00.

Ofertele trebuie completate în limba română şi expediate prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de transmisiune live”.

Notă: Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii care vor presta servicii de transmisiune live a evenimentelor.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați:
Alexei Munteanu, Manager de Granturi și Procurări
Tel.: (+373) 68833201, e-mail: alexei.munteanu@promolex.md

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală și non-profit. Vom aprecia oferirea unor reduceri sau prețuri promoționale pentru serviciile solicitate.