Anunț ODA de lansare a achiziției de servicii pentru elaborarea Memorandumului de Înțelegere și Planul Operațional al Forumului de Afaceri în cadrul proiectului ”HEGO”Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, instituție publică fondată prin HG Nr. 538/2007, din subordinea Ministerului Economiei cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlociiI, IDNO 1007600042792, cu sediul în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 134, tel. 022225799, anunță lansarea achiziției de servicii pentru elaborarea Memorandumului de Înțelegere și Planul Operațional al Forumului de Afaceri în cadrul proiectului ”HEGO Herbs for Growth”, Cod CPV 79300000-7, conform specificațiilor indicate în Caietul de sarcini anexat.

Prețul estimativ al contractului este 37050 (treizeci și șapte mii cincizeci) MDL (livrare scutită de TVA cu drept de deducere, conform HG 246 din 08.04.2010). Sursa de finanțare reprezintă fonduri din bugetul proiectului „”HEGO – plante pentru creștere economică” este implementat prin intermediul Programului Operațional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană.

Ofertele, redactate în limba română, urmează a fi expediate în format electronic pe adresa achizitii@oda.md pînă la data de 08 februarie 2023, ora 17:00, și trebuie să conțină (copii scanate):

  • Extrasul din registrul de stat ce atestă înregistrarea agentului economic ofertant sau buletinul de indentiate al ofertantului persoană fizică;
  • Oferta tehnică și oferta financiară;
  • Notă de prezentrea a ofertantului;
  • CV-urile expertului/experților și actele ce confirmă calificarea acestora (diplome, licențe, certificări).

Criteriul de desemnare a cîștigătorului – oferta cea mai avantajasă economic. Oferte alternative nu se admit.

Eventuale clarificări pot fi solictate la adresa de email achizitii@oda.md.

Caiet de sarcini “HEGO Herbs for Growth”