Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț: „Servicii de elaborare a proiectului de design interior și a proiectului tehnic pentru rețelele electrice interioare”Procurarea serviciilor de elaborare a proiectului de design interior și a proiectului tehnic al rețelelor electrice interioare.

  • Data: 27 ianuarie 2023
  • Denumire proiect: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)
  • Beneficiar: Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău
  • Contract Ref.: MD-MOED-6542-ASF-C-01

În atenția Companiilor și asociațiilor de proiectări și design

Stimați Domni/ Doamne,

Sunteţi invitaţi de a prezenta oferta de preţ pentru prestarea următoarelor servicii, într-un singur Lot:

  1. Executarea proiectului de design interiorpentru sala Open Space Education (sala de festivități)
  2. Executarea proiectului tehnic pentru rețelele electrice interioare pentru sala Open Space Education (sala de festivități) și sala Media Holl (cabinetul de informatică).

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 10 februarie 2023, ora 10:00.

Pentru a primi Caietul de Sarcini, Vă rugam sa transmite-ti o solicitare oficiala la adresa de email: ludmilacuroz@gmail.com

Persoana de contact: Curoș Liudmila

Articol adaugat de: Colegiul Alexei Mateevici

telegram