A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs pentru selectarea unei companii privind prestarea serviciilor de transport pasageri/marfă în regiuni ale țăriiDespre organizație:

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor implementează un proiect oferit de către SERA RO și CARE cu genericul ,,Răspunsul la criza refugiaților din Ucraina".

Proiectul este implementat în perioada iulie 2022 –iunie 2023.

 Sarcina tehnică:

 • Asigurarea cu unitate/ți de transport pasageri (pînă la 7 persoaner) și mărfuri
 • Asigurarea cu unitate/ți de transport marfă cu capacitatea de a transporta obiecte cu lungimea de 2,5m;
 • Asigurarea cu unitate/ți de transport în timp util, inclusiv în zile de weekend;
 • Disponibilitatea de a asigura cu unitate/ți de transport în regim urgență
 • Deplasări tur-retur în Soroca, Ialoveni, Calfa, Gura Bîcului, Boșcana, Hîrbovăț, Talmaza, Șoldănești, Căușeni, Cărpineni cu regim de așteptare îndelungat;
 • Asigurarea cu mijloace de transport în condiții tehnice bune, care să asigure siguranța pasagerilor.
 • Disponibilitatea șoferului de a încărca (la sediul CDF sau depozit) și descărca (în regiunile țării) marfa.

3. Cerinţe de aplicare:

 • Experiența companiei candidate (prezența pe piață/referințe);
 • Disponibilitate șofer/i cu experiență, cu cunoștințe ale regiunilor Moldovei;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

4. Structura ofertei:

 • Certificatul de înregistrare a companiei, alte acte care atestă capacitatea companiei de a presta servicii auto;
 • Descrierea companiei și a șoferului/lor unde se va indica experiența și calificările șoferului/ lor;
 • Specificațiile tehnice ale autovehiculelor, modelul, anul producerii, dotarea;
 • Lista organizațiilor care au beneficiat anterior de serviciile companiei;
 • Oferta financiară care va include lista de prețuri (costul per km, costul per oră de așteptare, costul per zi, costul serviciului de încărcare/descărcare) pentru serviciile prestate.

5. Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor de transport;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

7. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 31 ianuarie 2023, ora 12.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa elena.cecceeva@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare prestator de servicii transport” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.