Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locațieTermeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unei sesiuni de consultare publică în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Organizare:

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”

Sectorul:

Non-guvernamental

Locație:

Republica Moldova

Perioada de implementare: 

Ianuarie/Februarie 2022

Termen limită de aplicare:

10/01/2023 18:00

 

AO „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment de consultare publică a ghidului de achiziții a serviciilor sociale, care se va desfășura în luna decembrie 2022.

Consultarea publică se realizează în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros- Moldova (FSM) în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și I.P. Keystone Moldova (KM).

Obiectivul achiziției:

Selectarea unui prestator de servicii, care să ofere servicii de alimentare și locație în perioada anunțată în termenii de referință.

Servicii solicitate:

Nr.

Poziția

Unitate de măsură

Cantitate

Preț unitate fara TVA (în MDL)

Total fără TVA (în MDL)

1

Sală de ședințe cu capacitatea de cel puțin 70 persoane (cu respectarea distanței sociale), dotată cu echipament de proiectare și microfoane.

O sală / per zi

1

   

2

Pauză de cafea

Per persoană

70

   

3

Prânz

Per persoană

70

   

4

Apă plată în sala de ședință

per sticlă 0.5 l

70

   

 

Total

 

 

Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și a sălii de ședință la capacitatea solicitată în acești termini de referință.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

 

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Autorizația de funcționare a unităților de alimentație publică;
 • Oferta financiară, întocmită conform modelului din termenii de referință. Oferta financiară va fi semnată și ștampilată și va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Documentele ce atestă aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID întreprinse de prestator;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea și prânz (semnat și ștampilat).

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea ședinței consultative și a serviciilor de alimentare în aceeași clădire/edificiu;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă.

Procedura de aplicare:

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2023, ora 18:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, cu titlul mesajului „Concurs servicii de organizare a evenimentelor”. Pentru întrebări sau precizări, ne puteți contacta la emailul indicat mai sus.