Extindere termen limită: Solicitare Ofertă de Preț în cadrul RFQ # 2004-03-011 pentru achiziționarea de suporturi pentru broșuri și pliante pentru Judecătoriile-Model Bălți, Ungheni și Edineț. Proiectul “Instanțe Judecătorești Model”Extindere termen limită

Solicitare Ofertă de Preț

RFQ # 2004-03-011

Proiectul “Instanțe Judecătorești Model”

Achiziționarea de suporturi pentru broșuri și pliante

pentru Judecătoriile-Model Bălți, Ungheni și Edineț

Data: 28 Noiembrie 2022

Dexis Interactive Incorporated (“Dexis”) este o companie internațională de consultanță cu sediul în Washington, SUA, care implementează în Republica Moldova proiectul USAID "Instanțe Judecătorești Model".

Proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model” își propune să îmbunătățească performanța instanțelor judecătorești în furnizarea de servicii judiciare de calitate și să îmbunătățească conexiunea dintre instanțe, comunități și justițiabili. Inițiativele implementate vor ghida asistența oferită la nivel național pentru a spori eficiența, performanța și calitatea serviciilor tuturor instanțelor din Moldova.

Pentru realizarea activităților preconizate, Proiectul își propune informarea și crearea unor condiții prietenoase vizitatorilor judecătoriilor-model Bălți, Ungheni și Edineț. Reieșind din aceste considerente, solicităm o ofertă de preț pentru procurarea suporturilor pentru pliante și broșuri de modelul și dimensiunile descrise în Tabelul 1.

Ofertanții sunt responsabili de transmiterea ofertelor complete respectând instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în prezenta solicitare de oferte. Nerespectarea cerințelor de către ofertant poate duce la descalificare.

Ofertele trebuie să fie transmise la adresa moldova@dexisonline.com cu subiectulRFQ#2004-03-011-Suport pentru pliante și broșuri” până la data de 13 decembrie 2022, ora 17:00, ora locală (Chișinău, Republica Moldova). Ofertele primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Toate întrebările și clarificările referitoare la această solicitare de oferte trebuie trimise în scris la adresa moldova@dexisonline.com  până la data de 9 decembrie 2022, ora locală 17:00. Toată corespondența trebuie să facă referire la numărul prezentei solicitări. Întrebările și clarificările care pot fi de interes pentru alți ofertanți, vor fi distribuite tuturor părților care au trimis întrebările.

Doar răspunsurile scrise și emise de Dexis vor fi considerate oficiale. Orice excepție de la conținutul acestei solicitări de oferte va fi abordată în perioada de întrebări și răspunsuri (Q&A).

Pentru referință, accesați solicitarea de oferte AICI.

Vă mulțumim!

Echipa MCI