Procuarea serviciului privind efectuarea Testului la copiii cu autism și alte dizabilități aferente folosind tehnologia NutrigenixMoFA FEDRA

 

 

 

 

 

 

Procuarea serviciului privind efectuarea Testului la copiii cu autism și alte dizabilități aferente folosind tehnologia Nutrigenix

INFORMAŢIE GENERALĂ

FEDRA RM este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi de protecţie socială a copiilor cu autism şi a familiilor acestora, înfiinţată în luna august 2015. Misiunea FEDRA RM este de a imbunătăṭi şi a ridica nivelul de trai al personelor cu autism, prin activităṭi de lobby şi advocacy, promovarea drepturilor acestora, sensibilizare şi conştientizare în probleme legate de autism.

În perioada 01.10.2022-31.12.2022, FEDRA RM implementează Proiectul „Dreptul la asistență medicală specială și asistență juridică pentru familiile refugiate din Ucraina și Republica Moldova, care cresc copii cu dizabilități”, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe și ADRA Republica Cehă, prin intermediul ADRA Moldova, a asistenței finanțării nerambursabile Beneficiarului pentru acoperirea investițiilor aferente implementării Proiectului „Asigurarea nevoilor imediate ale celor mai vulnerabili refugiați din Moldova”.

Unul din obiectivele proiectului prevede efectuarea Testului la copiii cu autism și alte dizabilități aferente, folosind tehnologia Nutrigenix.

În acest context, FEDRA RM în cadrul proiectului „Dreptul la asistență medicală specială și asistență juridică pentru familiile refugiate din Ucraina și Republica Moldova, care cresc copii cu dizabilități” invită Laboratoarele interesate să furnizeze ofertele financiare și tehnice pentru a efectua testul la copiii cu autism și alte dizabilități.

În oferta tehnică, vă rugăm, să includeți următoarea informație:

  1. Metoda de efectuarea testului
  2. Descrierea și enumerarea elementelor care cad sub analizei
  3. Durata în timp a testului/rezultatul testului (în zile)
  4. Următorii pași a pacientului în urma efectuării testului

În oferta financiară, vă rugăm, să indicați următoarea informație:

  1. Prețul testului
  2. Condițiile de plată

Laboratoarele eligibile:

  1. Înregistrarea și desfășurarea activității pe teritoriul Republicii Moldova
  2. Activitate conform Legislației Republicii Moldova

Ofertanţii pot depune o singură ofertă tehnică și financiară la adresa de e-mail: oficiu.fedra@gmail.com, cu mențiune „Test Nutrigenix”. Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 10.12.2022 ora 09:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:

Irina Stoian, Coordonator de Proiect, tel: +373 799 70 202, e-mail: oficiu.fedra@gmail.com

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

 

 

Articol adaugat de: Irina Stoian