Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locațieArticol adaugat de: IVC

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unei sesiuni de consultare publică în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Organizare: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sectorul: Non-guvernamental
Locație: Republica Moldova
Perioada de implementare:  Decembrie 2022 - Ianuarie 2023
Termen limită de aplicare: 09/12/2022 18:00

AO „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment de consultare publică a ghidului de achiziții a serviciilor sociale, care se va desfășura în luna decembrie 2022/ ianuarie 2023.

Consultarea publică se realizează în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros- Moldova (FSM) în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și I.P. Keystone Moldova (KM).

Obiectivul achiziției:

Selectarea unui prestator de servicii, care să ofere servicii de alimentare și locație în perioada anunțată în termenii de referință.

Servicii solicitate:

Nr. Poziția       Unitate de măsură Cantitate Preț unitate fara TVA (în MDL) Total fără TVA (în MDL)
1 Sală de ședințe cu capacitatea de cel puțin 70 persoane (cu respectarea distanței sociale), dotată cu echipament de proiectare și microfoane. O sală / per zi 1    
2 Pauză de cafea Per persoană 70    
3 Prânz Per persoană 70    
4 Apă plată în sala de ședință per sticlă 0.5 l 70    
  Total  

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
  • Reputație ireproșabilă;
  • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și săli de ședință la capacitatea solicitată în acești termini de referință.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Autorizația de prestare a serviciilor solicitate;
  • Oferta financiară, întocmită conform modelului din termenii de referință, cu enumerarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID întreprinse de prestator în prestarea serviciilor de organizare a evenimentelor. Oferta financiară va fi semnată și ștampilată și va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
  • Meniul propus separat pentru pauza de cafea și prânz (semnat și ștampilat).

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

  • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea ședinței consultative și a serviciilor de alimentare;
  • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț–calitate).

Procedura de aplicare:

Termenul limită de depunere a ofertelor este 09 decembrie 2022, ora 18:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, cu titlul mesajului „Concurs servicii de organizare a evenimentelor”. Pentru întrebări sau precizări, ne puteți contacta la emailul indicat mai sus.

telegram