A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” solicită oferte de preț pentru servicii de transportArticol adaugat de: Olga Morarenco

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii privind prestarea serviciilor de transport marfă în regiuni ale țării, în cadrul proiectului „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților”, finanțat de International Rescue Committee.

2. Sarcina tehnică:

 • Asigurarea cu unitate/ți de transport marfă cu capacitatea de a transporta obiecte cu lungimea de 2,5m;
 • Asigurarea cu unitate/ți de transport în timp util;
 • Deplasări tur-retur în regiunile țării, cu un regim de așteptare îndelungat;
 • Asigurarea cu mijloace de transport în condiții tehnice bune, care să asigure siguranța mărfii transportate și personalului însoțitor;
 • Disponibilitatea șoferului de a încărca (la sediul CDF) și descărca (în regiunile țării) marfa.

3. Cerinţe de aplicare:

 • Experiența companiei candidate (prezența pe piață/referințe);
 • Disponibilitatea unui șofer/i cu experiență, cu cunoștințe a orașului Chișinău și ale regiunilor Moldovei;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.

4. Structura ofertei:

 • Certificatul de înregistrare a companiei, alte acte care atestă capacitatea companiei de a presta servicii auto;
 • Descrierea companiei și a șoferului/lor unde se va indica experiența și calificările șoferului/ lor;
 • Specificațiile tehnice ale autovehiculelor, modelul, anul producerii, dotarea;
 • Lista organizațiilor care au beneficiat anterior de serviciile companiei;
 • Oferta financiară care va include lista de prețuri (costul per km, costul per oră de așteptare, costul per zi, costul serviciului de încărcare/descărcare) pentru serviciile prestate.

5. Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor de transport;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

7. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 16 noiembrie 2022, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare prestator de servicii transport” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

telegram