Tender no. 91168160 for the procurement of Kitchen and catering equipment for Social Canteens in MoldovaArticol adaugat de: Nicoleta Lesco

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of professional kitchen and catering equipment (oven, stove, freezer, etc.) for Social Canteens in Cimislia, Puhoi, Rosu, Aneni Noi, and Criuleni, within its project “Strong Businesses and Communities for Moldova”.

The procurement is linked to a tender launched in parallel by the World Food Program for complementary equipment for the same institutions.

The provider shall ensure delivery and commissioning of goods to the facilities in the 5 locations. The procurement, including delivery must be concluded latest by mid-December 2022. Offers providing for a later delivery will not be considered.  

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 15.11.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91168160) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 18.11.2022, time 15:00.

__________________________________

Tender nr. 91168160 pentru achiziționarea utilajelor de bucătărie

 Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea echipamentului profesional de bucătărie și alimentație publică (cuptor, aragaz, congelator etc.) pentru Cantinele Sociale din Cimișlia, Puhoi, Roșu, Aneni Noi și Criuleni, în cadrul proiectului “Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova”.

Achiziția este legată de o licitație lansată în paralel de către Programul Alimentar Mondial pentru echipamente complementare pentru aceleași instituții.

Prestatorul va asigura livrarea și punerea în funcțiune a bunurilor la sediul instituțiilor din cele 5 localități. Procurarea și livrarea trebuie să fie efectuate nu mai târziu de mijlocul lui decembrie 2022. Astfel, ofertele care includ termene de livrare de durată mai lungă nu se vor lua în considerație.  

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 15.11.2022.                                                                                                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91168160) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 18.11.2022, orele 15:00.

telegram