Tender nr. 91167925 Furnizare de mobilier instituțiilor școlare și pre-școlareArticol adaugat de: Nicoleta Lesco

Furnizare de mobilier instituțiilor școlare și pre-școlare din comunele Talmaza, Cioburciu, Răscăieți și Purcari, r. Ștefan Vodă în cadrul Proiectului: „Suport comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei invită întreprinderile din Republica Moldova să furnizeze mobilier instituțiilor școlare și pre-școlare, conform cerințelor specificate în Anexa 1 Specificații Tehnice și Cerințe.

Pentru a solicita Anexa 1, companiile interesate se vor adresa la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de , indicând numărul Tenderului în titlul mesajului. Pentru orice clarificări, contactați aceeași adresă de e-mail, dar nu mai târziu de 17.11.2022.

Companiile interesate sunt obligate să depună Oferta Comercială în Lei moldovenești (MDL) la cota 0%TVA, indicând și termenul de livrare. Modelul Anexei 1 poate fi folosit pentru Oferta Comercială.

Oferta Comercială va specifica datele băncii, inclusiv numele băncii, codul băncii și IBAN (MDL).

Oferta va fi depusă în original într-un plic sigilat, indicând numele și numărul Tenderului 91167925.

Oferta se va prezenta la adresa Biroului GIZ din Chișinău: B-dul Stefan cel Mare si Sfant 73/1. NBC – National Business Center, etajul 9. MD-2009, nu mai târziu de 21.11.2022, ora 15:00.

Ofertele primite după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și incomplete nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei.

 

_______________________________________

Tender no. 91167925

 The supply of furniture to school and pre-school institutions for the communes of Talmaza, Cioburciu, Răscăieți and Purcari in Stefan Voda rayon within the Project: “Supporting Moldovan communities in hosting Ukrainian refugees”

The German Development Cooperation through GIZ calls companies in the Republic of Moldova to produce and supply furniture for school and pre-school institutions as specified in the Annex 1 Technical Specifications and Requirements.

To request the Technical Specifications, the interested companies shall contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de , indicating the tender number in the message title. For any clarifications, contact the same e-mail address but not later than 17.11.2022.

Interested bidders are required to submit the Commercial Offer in Moldovan Lei (MDL) at 0% VAT with committed delivery deadline. The Annex 1 template could be used for Commercial Offer.

The Commercial Offer shall specify Bank data including bank name, bank code and IBAN (MDL).

The Commercial Offer shall be submitted in original in a sealed envelope, showing the tender name and number on it 91167925.

The Offer shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau: 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd. NBC - National Business Center, 9th floor. MD-2009, not later than 21.11.2022, time 15:00.

The offers received after the deadline, or improperly sealed, as well as incomplete will not be considered for evaluation.

 

This project is implemented with the financial support of the Government of Germany.

 

 

telegram