Tender no. 91166351 for the procurement of furniture for schools and kindergartensThe German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of furniture (pupil desks and chairs, teacher tables and chairs) for several schools and kindergartens in Comrat, within its project “Strong Businesses and Communities for Moldova”.

The provider shall ensure delivery, assembling, and installation of goods to all beneficiaries in Comrat. The procurement, including delivery must be concluded latest by mid-December 2022. Offers providing for a later delivery will not be considered.

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 30.09.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code, and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions; No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91166351) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 06.10.2022, time 15:00.

Applications submitted after the deadline, or inappropriately sealed, as well as incomplete offers will not be considered.

___________________________________________________________________

Tender nr. 91166351 pentru achiziționarea mobilierului pentru școli și grădinițe

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea mobilierului (bănci și scaune pentru elevi, mese și scaune pentru profesori) pentru câțiva beneficiari din Comrat, în cadrul proiectului “Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova”.

Prestatorul va asigura livrarea, asamblarea și instalarea bunurilor la toți beneficiarii din Comrat. Procurarea și livrarea trebuie să fie efectuate nu mai târziu de mijlocul lui decembrie 2022. Astfel, ofertele care includ termene de livrare de durată mai lungă nu se vor lua în considerație.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 30.09.2022.

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91166351) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 06.10.2022, orele 15:00.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Articol adaugat de: Nicoleta Lesco