Anunț extins pentru procurarea bunurilor destinate centrelor ce găzduiesc tineri refugiați în raioanele Rezina și FăleștiTermeni de referință pentru procurarea bunurilor destinate centrelor ce găzduiesc tineri refugiați în raioanele Rezina și Fălești, activitate realizată în cadrul proiectului „Youth 4 Equality and Non-discrimination” .

Organizația care solicită oferta: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC)
Tipul contractului: Procurare bunuri/ prestare servicii
Durata contractului: 15 Septembrie – 30 Noiembrie 2022
Termenul limită de depunere a dosarelor: 05 septembrie 2022, ora 23:59
Context: Suport pentru fetele și băieții refugiate/refugiați din Ucraina. Activitate realizată în baza Acordului de cooperare între AO IVC și UN Women si UNFPA, finanțat de Uniunea Europeană
Descrierea achiziției: Articole de mobilier pentru amenajarea spațiilor prietenoase copiilor și adolescenților.

CONTEXT.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare- etapa a II-a” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Prin intermediul activităților planificăm să oferim asistență și suport pentru tinerii refugiați care sunt găzduiți în centrele create de consiliile raionale/primării și cazați în familiile din raionale Strășeni și Făleștisi Rezina.

În acest context, vom contracta  o companie/companii care va  furniza articole de mobilier pentru amenajarea spațiilor prietenoase copiilor și adolescenților, conform lotului descris mai jos.

Lotul 2 - articole de mobilier pentru amenajarea spatiilor prietenoase copiilor si adolescenților.

  Denumire Cantitatea Preț per unitate în MDL, TVA zero Pret total în MDL, TVA 0 Termen de garanție
1 Masă 77×55 din lemn 3      
3 Echipamente pentru terenul de joacă (elemente pentru terenul de joacă: nisipieră, tobogan) 1      
4 Mochetă (covor mocheta gazon plușat exterior), cu dimensiunile de 3m lățime cu 4 m lungime. 60 m2      
5 Căsuță de joacă pentru copii 106x98x90 1      
6 Scaun cu spătar pentru copii plastic polipropilenic potrivit pentru masa cu dimensiunea 77×55 10      
10 Costuri de livrare a produselor        
11 Costuri de instalare a produselor        

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Disponibilitatea de livrare a produselor de mobilier în termen de 25 zile lucrătoare de la semnarea contractului;
  • Prezentarea dosarului complet.

Proceduri de aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, care va conține următoarele documente:

  1. Oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei.
  2. Confirmarea disponibilității de livrare a produselor de mobilier în termen de 25 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
  3. Certificat de confirmare a calității produselor ce vor fi livrate/certificate de garanție a produselor de mobilier.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei și licenței/ autorizației de funcționare (după caz).

Participanții la concurs sunt rugați să transmită ofertele conform modelului atașat mai sus. Oferta de preț trebuie să fie semnată. Aceasta va include și informația referitor la disponibilitatea livrării produselor în termenii menționați supra. Ofertanții vor indica în text că își asumă să păstreze neschimbat prețul ofertei timp de 30 zile din data transmiterii acesteia.

Important: În ofertă va fi inclusă și informația referitoare la certificatele de confirmare a calității produselor ce vor fi livrate/termenul de garanție pentru fiecare produs, cheltuielile de transportare și instalare, în cazul în care necesită.

Criteriile de evaluare:

1. Experiența în domeniu a ofertantului: prezență pe piaţă, clienţi fideli/ referinţe – 10 pct;

2. Respectarea cerințelor sus-menționate – 15 pct;

3. Termen de livrare a produsului – 15 pct;

4. Oferta financiară. Raportul preț-calitate – 10 pct.

Procedura de aplicare.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea „Procurare bunuri Lot….” (indicați numărul lotului la care aplicați), până la data de 05 septembrie, ora 23.59.