Concurs pentru selectarea unei companii pentru servicii de cazare, alimentare și locație pentru sesiuni de instruireOrganizare:

Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”

Sectorul:

Non-guvernamental

Locație:

Republica Moldova

Perioada de prestare a seviciilor: 

octombrie – noiembrie 2022

Termen limită de aplicare:

01/09/2022, ora 17:00

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din Moldova”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” cu suportul Fondului de Asistență Umanitară al Femeilor pentru Pace (WPHF), anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruire pentru 2 evenimente care urmează a fi organizate pe parcursul perioadei 1 octombrie – 30 noiembrie 2022.

Compania selectată va oferi serviciile conform unui grafic agreat cu beneficiarul, iar oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Tipul cheltuielilor

Cantitate

Preț unitate în MDL cu TVA

Pret total în MDL cu TVA

Arenda unei săli de instruire cu capacitatea de pînă la 40 persoane, cu echipament de proiectare și flipchart

4 zile

   

15 camere duble pentru cazarea a 30 persoane (per instruire), cu mic dejun inclus (cameră pentru 2 persoane, paturi separate).

 30 camere duble (pentru 2 instruiri)

   

Pauză de cafea (cu anexarea meniului propus la oferta financiară)

 240 persoane

   

Prânz

120 persoane

   

Cină

60 persoane

   

Apă plată în sala de instruire (sticle de 0.5l)

240 sticle

   

Total cost ofertă:

 

 

 

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Disponibilitatea infrastructurii de cazare, alimentare și săli de instruire la capacitatea solicitată de beneficiar.
  • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;

Proceduri de aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, care va conține următoarele documente:

  1. Oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată. Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
  2. Meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină (semnat și ștampilat);
  3. Autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

 

Criteriile de evaluare a ofertelor:

  • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirilor;
  • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 1 septembrie 2022, ora 17:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com  cu titlul mesajului „Parteneriate_Concurs servicii de cazare, alimentare”. Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la emailul indicat mai sus, până pe data de 26.08.2022, ora 14.00.

Doar compania selectată va fi contactată.

AO „Institutum Virtutes Civilis” își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu prestatorii de servicii preselectați, de a selecta mai mulți prestatori, de a nu selecta niciun prestator sau de a anula acest concurs.